Sverige har övergett nationell suveränitet

I dag beslutar riksdagen om förändringar i grundlagen. De påstås bland annat att enskildas rättigheter stärks. Alla partier är överens i frågorna om vad som ska ändras i grundlagen, förutom Sverigedemokraterna.

FAKTA ENLIGT SR rapportering

– Den starkare ställningen för medborgarna gentemot staten, det handlar till exempel om skyddet för den personliga integriteten som skrivs in. Det handlar om tydliga regler om full ekonomisk ersättning vid expropriation. Det handlar om grundlagsskydd mot diskriminering och att det även ska gälla för sexuell läggning, inledde Per Bill (M).

Per Bill moderaterna, redovisade en uppgörelse som alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna står bakom.

Lagändringarna innebär också sänkt spärr för personval till riksdagen från åtta till fem procent, möjlighet till kommunala extraval och att det alltid ska vara omröstning i riksdagen efter ett val om stödet för statsministern.

Det finns bestämmelser i grundlagen som ska skydda medborgarnas fri- och rättigheter. Domstolar kan redan idag vägra tillämpa lagar som de tycker står i strid med grundlagen, men enbart om det anses vara ”uppenbart”.

I fortsättningen ska de inte behöva vara uppenbart. Lagstiftarna tolkar det som stärkt stöd för mänskliga rättigheter.

Uppenbarhetsrekvisitet försvinner. I praktiken har det varit ett grundskott mot möjligheterna för människor att använda, bland annat rättighetskapitlet om mänskliga rättigheterna i domstolen, sa Peter Eriksson (MP).

Sverigedemokraterna är emot flera av lagändringarna, inte minst att EU-medlemskapet bekräftas genom att skrivas in i grundlagen, något som de andra partierna ser som en självklarhet.

Jag tycker att det är en sorgens dag där vi slutligt också skriver in i grundlagen att vi har övergett vår suveränitet och vår självständighet, sa Jimmie Åkesson (SD)

KOMMENTAR: Att Fredrik Reinfeldt (M) genomdrivit denna grundlagsändring i två val betraktar jag som ett landsförräderi men Reinfeldt är inte ensam han har hela riksdagen förutom SD bakom sig.

Börje Peratt

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: