Ungdomens ljusnande framtid

Student2

Du som vill ha en skola för alla, en kunskapsgruva för eleven och inte en elevpengsgruva för riskkapitalister.

Svenskt skolsystem har under Alliansen blivit det mest radikala i världen. Friskolor gör att elever får olika villkor. När man sedan ska avancera till högre studier har man också fått olika baskunskaper och förutsättningar för att komma in och utbilda sig vidare.

Många friskolor förmår inte heller upprätthålla varken kvalitet eller kontinuitet. Andra har en ekonomi som tvingar dem att lägga ned. Det innebär att elever plötsligt står utan lärare och kurs och kastas ut i en karusell för att söka nya utbildningsmöjligheter. Samtidigt så visar statistik att lärare i friskolor har en osäkrare situation och ofta sämre lön än i kommunala skolor. Vad ger det för signaler till kompetenta lärare?

Demokraterna vill ta tillvara på goda erfarenheter från stabila friskolor men låta samhället återta kontrollen. Skolan (upp till gymnasiet) tillhör de områden som absolut inte ska vara vinstgenererande på annat sätt än mänskligt och kunskapsmässigt för de elever och lärare som finns där.

Vi lär oss på olika sätt och det är bra att elever erbjuds olika inlärningsmöjligheter dessa bör anpassas till eleven inte tvärtom. Det är också angeläget att varje skola erbjuder stimulans för flera sinnen.

Studier visar att människor som övar musik, och ges möjlighet till fysisk kroppslig utövning (gymnastik, dans, sport) och får framställa sin kreativitet inom bild och konst också lättare lär sig språk och naturvetenskapliga ämnen som matte, fysik, kemi och biologi.

Vi vill att skolan ska erbjuda alla likvärdig kvalitet i utbildning av grundämnen. Alla ska få chans att läsa vidare och kunna satsa på sin dröm.

Vi önskar en skola som är holistisk och ser till hela människan. Det innebär i sin tur att skolans lärare måste få möjlighet att se eleven och möta eleven. Det är då angeläget att radikalt minska på de administrativa uppgifterna och ta in medhjälpare för detta ändamål. Utveckla lärarens lagarbete med olika roller.

Lektioner i livskunskap erbjuder möjligheter till dialog och djupare samtal. En trygg och säker miljö kan bara skapas av människorna i skolmiljön. Då måste det finnas möjligheter att komma till tals och det måste krävas åtgärder där man inte kan mörka oegentligheter.

Skolan ska vara sekulär och därför blir religiösa skolor en provokation mot fritt tänkande och demokrati. Även lärare ska i skolans vardagsmiljö i möjligaste mån avstå religiösa attribut i klädsel och kunskapsförmedling. Heltäckande ansiktsklädnad ingår inte i en demokrati och således inte i vår skola. Här har även sekulära muslimska länder förbjudit sådana plagg inom skolväsendet.

Vad som är påfallande här är att Socialdemokratin har agerat ambivalent och inte fullt ut tagit ställning mot explosionen av friskolor. Därmed ger man indirekt stöd till Alliansens lekstuga som kommer att sluta i katastrof.

20130226

 

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: