Värna kulturen och dialogen

Bellarealnynasteam

Kulturens olika uttryckssätt, visar oss vilka vi är. För många skulle en dag utan musik vara outhärdlig. Konsten blir spegelbilder för våra tankar och känslor. Teatern underhåller men ger också konflikterna nya perspektiv. Och vem kan idag tänka sig en värld utan TV och utan filmer. Kulturen är på detta sätt en bärare av det fria ordet och det fria uttryckssättet.

Idag är media (Public Service och de större dagstidningarna) ett uttryck för särintressen och begränsade uttryck.

Mot detta, det fria ordet, finns också starka hotbilder. En av dessa hotbilder utgörs av föreningen Vetenskap och Folkbildning och en annan utgörs av Förbundet Humanisterna. Båda står för en antihumanistisk ideologi. Båda står för en begränsande människosyn. Båda står för en dold agenda som tycks handla om att ge stöd till kommersiella särintressen, bland annat och kanske främst läkemedelsindustrin. Dessa antihumanistiska organisationer är således ett hot både mot vår kultur och mot våra fria val.

Fria kulturarbetare har ofta svårt att överleva på sin kompetens. Idag kanske svårare än någonsin.  Demokraterna eftersträvar ett rikt kulturliv och anser att skaparna ska få betalt för sitt arbete. Sedan många år har författare, musiker, filmare drabbats så illa av den illegala nedladdningen att dessa branscher har lidit allvarlig skada. Vill man fortsätta med sitt skapande måste man i praktiken dubbeljobba. Dvs ha två fulltidsyrken parallellt. Få klarar detta utan att bli utbrända. Illegal fildelning är illojalt inte bara mot bolagen utan mot konstnärerna, kompositörerna och alla de som skapar. De allra flesta skulle säga att de har svårt att vara utan, TV, musik, film, bok, teater. Stöld är stöld, även för privat bruk. Värst är de illegala uppladdarna. De rycker undan fötterna för de yrkesverksamma. Därför måste upphovsrätten försvaras. Branschen måste finna bra lösningar för att människor ska kunna tillgodogöra sig verken samtidigt som upphovsmännen ersätts.

Uppdaterat augusti 2017

Börje Peratt

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: