Barnets framtid

Kimivatten
Du som vill ge barnet och barnfamiljen den bästa av förutsättningar oavsett härkomst eller kulturell tillhörighet.

Ett barn är livets gåva och hur vi vuxna väljer att vårda denna gåva är avgörande för inte bara barnets egen framtid och den lilla familjen utan också för hela samhället och mänskligheten som sådan. Ett barn kan aldrig ha en pristagg. Samhällets och den vuxnes närvaro och ansvar är på detta sättet ovärderlig. Tid är kärlek. Närvaro, utbildning och fostran ger vår framtid.

Varje litet barn är unikt och det finns bara ett sätt att vattna detta barn och det är med villkorslös kärlek. Hur vi fostrar, sätter gränser måste alltid ha den villkorslösa kärleken som källa. Därför blir det så illa när vuxna tidigt börjar särbehandla, utvärdera och välja bort barn. De blir inte bara tydligt i skolan utan även inom idrotten. De som satsar på urval alltför tidigt gör barnet, familjen, samhället och mänskligheten en stor otjänst. Barn idrottar främst av sociala skäl. Därför måste varje förening, ledare, tränare och förälder hålla detta före alla andra mål. Tids nog ska man ut och konkurrera om platser.
En barnomsorg av hög kvalitet är flexibel och inkännande och erbjuder tjänsten även för föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid. Man är på detta sätt ett stöd även för den ensamstående föräldern.
”Fritis” har mål som kräver utbildade fritidspedagoger och god kvalitet. Också här handlar det om en personalstyrka som ser barnet.

© Börje Peratt copyright foto eget barn får ej användas på något sätt av andra.

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: