Ett medmänskligt alternativ

Vi kan med sorg tillstå att svenska samhället har hamnat alltmer på efterkälke och den ena internationella undersökningen efter den andra avslöjar hur skolan och vården blivit allt sämre. Internationella jämförelser visar hur de rika blir allt rikare och de fattiga allt fattigare. Rena fakta talar för ett land i moralisk och medmänsklig kris.

Man kan då tycka att ett land som tar emot fler flyktingar än något annat land borde klappa sig för bröstet för denna humanism. Tyvärr stämmer det illa med verkligheten. Det visar sig i att främlingsfientligheten ökar samtidigt som fler som kommer hit hamnar i en omänsklig situation med extrem trångboddhet, inga jobb och svårt att få utbildning. Trots statistiken från kriminalvården försöker man tona ner allvaret men ett besök på något av kriminalvårdens anstalter visar att vi importerar en ohållbar social misär som fyller fängelser och häkten. Läs Guillous artikel i AB från 1996 och idag är situationen värre.

Vi skall definitivt hjälpa flyktingar men det ska ske i balans med förmåga och andra länders insatser.

Näringslivet drar till sig entreprenörer och det är Sveriges ljus. Här pågår av tradition ständiga innovationer. Skulle man få ställa tre önskningar så är det ren energi, satsning på de unga och långsiktig hållbarhet.

11-12 september pågår en Kistamässa ”Sweden Green Building Conferense” som är kanske årets viktigaste händelse.

En satsning på ”Miljöbyggnad” skulle inte bara ge bra miljö utan även jobb. Att leda det till en ungdomssatsning kan vara den enskilt största visionen sedan Socialdemokraternas utbyggnad av förorter under 1950-talet.

Vi behöver säkerställa en civil beredskap

Det innebär en levande landsbygd. Vi vill veta vad vi äter och vi vill ha nära marknader. Därför är det viktigt att värna våra bönder och fiskare. Här är EU direkt kontraproduktivt och vi bör överväga ett utträde.

Avregleringar, vilka vann?

”Det fria valet” är ett spel för galleriet. Hur många placerar om sina pensionsaktier eller utvärderar leverantörer. Vilka har i praktiken möjlighet att välja vårdboende? Extremliberalismens politik har lurat svenska folket in i ett ormbo av neurotiskt jagande reptilhjärnor. Det har lett till ”ta för sig” branscher med Annie Lööfs ord. När nu pensionerna pga misslyckade placeringar sjunkit ja då ska man låna för att kunna ge 100 kr i månaden i skattelättnad.

Den 14 september 2014 är vägskälet för ett medmänskligare samhälle

Vilka ska då få kontrollen för det nödvändiga samhällsansvaret för vård och skola? Vilka kan skapa förutsättningar för den fria företagsamheten att spira där den hör hemma, ute i det fria?
Vilka kan säkerställa att Sverige inte drabbas av EU regler om vem som ska äga naturens fröer och vatten?

Börje Peratt

Demokraterna

Demokraterna tidigare artiklar

Newsvoice: Namninsamling för Demokraterna – ett nytt och efterlängtat parti i Sverige (21 mars)

Newsvoice: Kommentar till hittepådebatten om partiet Demokraterna (26 mars)

Newsvoice: Debatt: FRA-lagen vad innebär den? (27 mars)

Det kritikerna mot FRA-lagen sannolikt inte förstår är skillnaden på FRA och deras verksamhet och lagen som sådan, till skydd för spaning mot medborgare i Sverige.

Newsvoice: Demokraterna – det nya mittenpartiet för Sverige (23 aug)

 
Börje Peratt
Demokraterna

DEMOKRATERNA BEHÖVER 1500 NAMNUNDERSKRIFTER

För att registrera partibeteckningen behöver Demokraterna 1500 namnteckningar. Du kan delta med ditt namn nedan.

FÖRSÄKRAN & MEDGIVANDE: Ditt namn/epost kommer inte att delas med en tredje part. När Demokraterna fått in 1500 namn registreras partiet. Du ger samarbetspartnern och nättidningen NewsVoice.se möjlighet att via mail återkomma till dig för att ge återkoppling om hur partiet utvecklas.

 
 

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: