Danska Demokraternas 12 punkter

Danska Demokraternes (Demokraternas) 12 punkter
har många likheter med Demokraternas inriktning. Det finns några tveksamheter som exempelvis Nato. Det saknas också punkter om landsbygd, huvudnäringar och bostadsfrågan. Tyngdpunkten på familjeansvaret kanske är viktig men inte avgörande. Särskilt i ett samhälle med så många ensamstående. Vars och ens rätt till livsåskådning, tro och att leva såsom man själv vill bör också förtydligas.

1) Alla människor är skapade lika och har rätt till ett värdigt liv. Det gäller värdighet på arbetsplatsen, i samhället och i det offentliga systemet, där förhållandet mellan medborgaren och systemet måste bygga på ömsesidig respekt.

2) Statsmannaskap är nödvändigt att upprätthålla i en dynamisk och modern demokrati. Demokraterna kommer att behålla en dynamisk och verklig relation mellan medborgare och samhälle. Vi vill ha en uppgörelse med snurrande, tom retorik och lagar baserade på mått och process. Demokrater tror på goda argument och i en sann demokrati talar man inte ner till medborgarna utan önskar ett samspel och engagemang.

3) För att involvera och engagera medborgarna bör vår demokrati stärkas genom ökad användning av demokratiska verktyg som folkomröstningar och samråd om viktiga lokala, nationella och internationella frågor. God förvaltning måste bygga på respekt för individens värdighet och demokratiska rättigheter.

4) Barn är framtiden, hoppet om bättre tider och medel för en bättre värld. Barnens utbildningsmöjligheter måste ha välbefinnande som utgångspunkt och framtida perspektiv väger alltid tyngre än [kortsiktiga] politiska överväganden.

5) Familjen är det viktigaste för och i samhället, och har möjlighet och frihet att prioritera och fatta beslut baserade på annat än ekonomiska bördor kriterier. Familjerna måste i högre grad ta ansvar för sina liv och utveckling.

6) Välfärd handlar om att alla medborgare är skyldiga, efter sin förmåga, bidra till det gemensamma bästa, i sin tur, har gemenskapen åtagit sig att stödja och stärka medborgare som verkligen behöver hjälp.[Medmänsklighet och sann humanism]

7) samhällets ekonomiska och politiska prioriteringar skall byggas på principen att ekonomiska intressen går alltid hand i hand med medborgarnas livskvalitet och värdighet. Medborgarna bör inte vägas och mätas i ett värde för samhället. Medborgarna bör bedömas endast som människor med rättigheter, skyldigheter och värdighet i förhållande till samhället.

8) Danmark måste ta ledningen i arbetet med att skapa en gemensam internationell rättsordning baserad på principerna i FN: s konvention om de mänskliga rättigheterna. Med en tydlig utrikespolitik bidrar Danmark aktivt för att frihet, fred och mänskliga rättigheter i andra delar av världen, inklusive genom fortsatt medlemskap i Nato. [Natomedlemskap skiljer danska D från svenska D]

9) Den nordiska gemenskapen är unik och bygger på starka värderingar och traditioner som inte längre får förtrycks av en avlägsen och mycket centraliserat EU. Därför vill Demokraterna ha en nordisk union att fortsätta samarbetet med de befintliga EU-medlemmar på gränsöverskridande utmaningar och i samband med att bevara den fria rörligheten för personer och varor i Europa.

10) Nordiska arvet utgör en ram för vårt välfärdssamhälle och mentaliteten i de nordiska länderna. Positiva värden av gemenskap, ansvar, frihet, solidaritet, respekt och värdighet skall underhållas och byggas på.

11) Vi vill att våra barn och barnbarn växa upp i en hållbar, stabil och grön värld. Därför är det människans plikt att skydda naturen och miljön. Det är alla nationer plikt att utveckla en hållbar och ren energi.

12) Frivilligt engagemang och initiativ skapar utveckling, livskvalitet och flexibiliteten i ett samhälle. Därför bör volontärarbete främjas, distribueras och stöttas av samhället. I samma anda måste landet säkerställa goda förutsättningar, konkurrensvillkor för entreprenörer och andra att själv skapa utveckling och motivation.

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: