Decemberöverenskommelsen enligt Leif Lewin

”Vi får en väldigt speciell form av parlamentarism”
Studio Ett SVT Adam Westin LÄNK

Leif Lewin är mer positiv till uppgörelsen. Svensk politik har präglats av att oppositionen haft ett relativt stort inflytande, genom de kunnat göra upp med regeringen i sakfrågor. Men det var inte grundtanken enligt Lewin, som menar att oppositionen nu går tillbaka till sin klassiska roll – att den opponerar utan att få inflytande.

– Oppositionen avstår från inflytande i sakfrågor. Men det var aldrig tänkt att den skulle ha det, utan det är en utveckling som skett i Sverige. Oppositionen ska opponera och jag kan inte se att den inte ska kunna vara vital och kritisk i den offentliga debatten, säger Leif Lewin, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

I Sverige behöver inte statsministern ha en majoritet bakom sig för att kunna väljas. Det räcker med att majoriteten inte röstar emot. Detta kallas för minoritetsparlamentarism. Den här typen av parlamentarism har Sverige haft sedan 1920 och den fungerar inte längre menar Möller, eftersom Sverige fått ett stort parti som inte tillhör något av blocken.

– Kombinationen av blockpolitiken och att båda blocken har svårare att nå majoritet gör att systemet inte fungerar längre. Den enda möjligheten att få svensk parlamentarism att fungera väl igen är att ett block får majoritet, säger Tomas Möller.

Ett alternativ till Sveriges modell är positiv parlamentarism. Det har exempelvis Tyskland, där regeringen består av en stor koalition. Motsvarigheten i Sverige skulle innebära exempelvis att Socialdemokraterna bildade koalition med hela Alliansen. Ett annat alternativ vore att byta valsystem till ett majoritetsvalsystem, som England och USA har, men det ser Lewin inte som politiskt realistiskt.

– Min uppfattning är att både majoritetsvalmetod och positiv parlamentarism är den bästa lösningen på våra problem. Men innan vi har detta tycker jag att den här uppgörelsen var så gott man kunde göra, säger Leif Lewin.

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: