Skolans ras fortsätter enligt ny PISA-undersökning

skolansras13
PISA undersökningen hösten 2015 visar att elever i Sverige ligger fortsatt långt efter vid en internationell jämförelse.

Nytt bakslag i Pisa-test för svenska skolan (Lärarnas tidning 2015-09-15)

Nedgången startade under Björklunds styre och inte blev det bättre för att han tvingade på lärarna en tung administration och sedan iscensatte en legitimeringsprocess som ytterligare pressat och stressat läraren. Tyvärr förlorar skolan därmed också kanske de duktigaste lärarna som inte nedlåter sig till denna i många stycken ovidkommande utbildning.
Jovisst det är bra med vidareutveckling men vem vet bäst sina behov om inte läraren. Ett alternativ som gäller de flesta yrken med certifieringskrav är en regelbunden uppdatering inom olika relevanta ämnen. Något som alltid gällt lärare. Tyvärr tycks Björklunds katastrofala felsatsning spilla av sig på flera elev- och lärargenerationer framöver.

pisa2012

Sverige sämst i Norden i Pisa-rapport från 2014

Sverige rasar i Pisa-undersökning från 2013

2013 konstaterades att Sveriges skola har blivit generellt sämre på alla områden. Detta enligt då aktuell Pisa-undersökning.

Inget annat land har försämrats mer sedan förra undersökningen 2009. ”Extremt allvarligt”, enligt Lärarförbundet.

Börje Peratt
Välkommen till min mediala värld

 

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: