Storbritannien inleder idag utträde ur EU


Idag inleder Storbritannien utträdet ur EU. Blått är de regioner som röstade för utträde. Gult som dominerade Skottland och Nordirland vill stanna kvar. Sverige bör ha en motsvarande omröstning.

Vi ser idag en slags högerextrem vind svepa genom Europa och som manar på upplösning av EU. Men detta önskemål har två diametralt motsatta motiv som utmynnar i till synes samma resultat. I Sverige vill både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet att Sverige skall lämna unionen. Även Miljöpartiet drev frågan fram till 2008.

Jag har en ytterligare ståndpunkt. Det rör Sverige som suverän stat där vi stiftar och följer våra lagar och finansierar våra visioner. EU är idag ett nytt slags Sovjet där vi ska ansöka om bidrag till EU för att få göra sådana förändringar och satsningar som vi finner lämpliga. Det är ett underkännande av vår förmåga och leder till en gigantisk administrativ apparat som förhindrar direkta praktiska lösningar. Mängder av miljarder rinner ut ur svenska kassakistan och förlamar oss från nödvändiga insatser för välfärd, omsorg och huvudnäringar.

En bonde som rekommenderades att odla energiskog, övergav EU ansökan och hänvisade till sina förfäder vars insatser givit oss våra öppna landskap. I Grekland får man EU stöd för att odla tobak istället för sunda varor.

Jag önskar diskutera hur vi i Sverige ska både göra oss självständiga och återfinna tidigare goda samarbeten inom Europa utan att behöva vara ett lydrike under EU.
Jag tar avstånd från det EU-motstånd som är färgat av främlingsfientlighet och högerextremism.
”Mitt” Sverige väljer att återupprätta Sverige som suverän stat och undanröja tidigare grundlag där Sverige förklarats lydrike under EU.
Mitt Sverige är ingen födkrok för EU och andra suveräna stater där.
Mitt Sverige står i naturligt förbund med Nordiska länder.
Mitt Sverige verkar för utbyte med Europa, Asien, Australien, Nord och Sydamerika.
Mitt Sverige verkar för fred och samförstånd.
Mitt Sverige står utanför Nato.
Mitt Sverige verkar för vänskap med Ryssland och dess medborgare, det som NATO, EU och USA motverkar. Visst Putin agerar undergrävande och har ansvar för kriminella aktiviteter men också därför att man uppfattar omvärlden som undergrävande.
Mitt Sverige är öppet, tolerant och medmänskligt.
Mitt Sverige verkar för en framtid där närodlat och hälsofrihet är självklara rättigheter, det som EU motverkar.

Swexit på Facebook

Börje Peratt

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: