Hälsa viktigast av allt


Sensommaren 2012 var vi några som började diskutera hur vi i Sverige ska kunna förändra förutsättningarna inom bland annat forskning, kring vård och hälsa. Det blev det allt tydligare att det krävdes politiska ställningstaganden. Jag började genomföra en granskning av de politiskt etablerade partiernas inställning.

Ingen av partierna i riksdagen betonade frågor om valfrihet kring vårdform och alternativ bara rätten att vända sig till olika vårdstationer och sjukhus. Vården kommersialiserades och konkurrensen om patienterna skulle leda till vadå? Mer resurser, bättre vård, bättre ekonomi? Jag var mycket tveksam och med sunt bonnförnuft kunde man ana att det skulle bli precis tvärtom.

Något var i grunden fel och vi beslöt att utmana situationen med ett parti som skulle ta sig an inte bara hälsa utan alla relevanta frågor för ett i bred mening ansvarstagande parti. Vi hade kommit fram till att vill vi verkligen nå snabba förändringar måste vi göra det inom politiken.

Årsskiftet 2012-2013 var vi så pass klara att vi kunde lansera partiprogrammet i Newsvoice men inte gå ut med några namn. Tanken var att idéprogrammet skulle inspirera till diskussion och utveckling av innehåll. Då ville alla partier utom möjligen V och SD ha den fria skolan och rätten att berika sig på skolpeng. Idag låter det helt annorlunda och i enlighet med Demokraternas förslag om Skola.

När vi lanserade var syftet att nå dem som ville komma med förslag och dra till oss de som ville fördjupa engagemanget. En växande kärna kunde sedan vara med och besluta om eventuella strategier och specialuppdrag men tills vidare skulle allt utvecklas organiskt och i direkt demokrati.

Nedan något om Demokraternas på inget sätt färdiga förslag om hälsa men inriktningen är tydlig.

Hälsa är en fråga både om psyke och kropp. Psykisk hälsa och fysisk hälsa är integrerade med varandra. Därför är det angeläget med en vård som bygger upp människor känslomässigt, mentalt, intellektuellt och kroppsligt.
Vi behöver en miljö som främjar hälsa och det omfattar även kosten. Hur vi utbildar för hälsa i skolan och vad som erbjuds i affärerna. Sjukvård och läkarutbildning i både västerländsk medicin, klassisk skolmedicin och naturläkekonst. Allt hänger ihop.

Med detta som utgångspunkt kan man analysera i stort sett varje vårdinsats och utfallet av en sådan.

Börje Peratt
Demokraternas blomma är violen

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: