Riv Coronamuren! Öppna upp samhället! Nu!

Vilka ska gå i bräschen för att återta samhället och ekonomin. Politikerna vågar inte ta risken att bli misstänkliggjorda för att ignorera smittan, ja en uppblåst historia och inte alls särskilt smittsam. Så vilka ska visa vägen och återta mänskliga rättigheter som erbjuder fullständig umgängesrätt som raderar bort den farliga politiken som isolerar människor. Vi har alltid drabbats av olika influensor och lärt oss att klara av dem. Denna coronahistoria är helt enkelt bortom all rim och reson dvs om man inte anar att det finns någon som vinner på polisstatens stöveltramp.

TEXT BÖRJE PERATT

delvis hämtad från ”Följ Svinet”

2009 drabbades världen av ett influensa/virus som upprepades nu 10 år senare. Det som förvånar är historielösheten. Förtroendekris skakar WHO (SvD 2011). Minns verkligen inte människor att WHO avslöjats för omfattande korruption då man 2009 underordnade sig läkemedelsindustrins intressen, orsakade global rädsla och en masspsykos för ett virus som var kraftfullt uppblåst. Samma gäller idag:  The WHO: Sick with the UN’s corruption virus (TJP 2020). Sverige struntar i FN-korruption (SvD 2019).

En fullständigt normal tillvaro där säsonginfluensor är en del av vardagen har nu 2020 förbytts till polisstatens ingrepp i den privata sfären och absurda hot om man inte följer direktiv mot smittspridning. I själva verket orsakar dessa direktiv mer död och elände än någonsin denna uppblåsta covid19. Att ledande företagare och politiker inte vågar protestera är för att de vill inte riskera att bli oskyldigt anklagade för smittspridning med statistik som är rena fabrikationerna.

Jag uppmanar alla ledare och företagare att gå emot polisstatsdirektiven och öppna dörren till en normal värld där vi bygger upp vårt immunförsvar också genom att umgås och låta oss smittas av vänskapen, kärleken och en och annan bakterie. Så släpp in all publik utan avståndskrav och följ rörelsen i USA och kasta alla munskydd.

När nu nya siffror om påstådd smitta kablas ut så ska vi veta att detta ingår i den plan som tidigt togs fram för att rättfärdiga nya inskränkningar och normalisera brott mot mänskliga rättigheter. Jag vågar påstå att det är ytterst få som smittats och ingen behöver dö om man använder rätt vård för de som fått svårare förkylning, virus, influensa eller luftrörsproblem, ja för sannolikt är det inte covid 19. Det visar sig att över 90% av alla test är felaktigt positiva. Och vid en obduktion av sju påstådda covidpatienter fann man inget virus. Skrämselrapporter om covid19 är således lögn och förbannad dikt.

Grävande journalister fann att Världshälsoorganisationen WHO var djupt korrupt av läkemedelsindustrins “konsulter” som drev på en masspsykos av hot och rädsla. När det sedan avslöjades förlorade WHO sin finansiering.

Inger Atterstam skriver under ANALYS i Svenska Dagbladet att det är omöjligt att förstå WHO:s hemlighetsmakeri. Hon skriver vidare att flera av de experter som hjälpte WHO att nå fram till beslutet att uppgradera svininfluensan till pandemi har kopplingar till läkemedelsindustrin. ”Viktiga beslut ska redovisas öppet och kunna granskas” skriver hon vidare.

”En beslutar om massvaccinering

18 hemliga män och kvinnor ger råd i dolda möten och en enda person, WHO:s generaldirektör Margaret Chan, bestämmer om den största samlade internationella folkhälsopolitiska satsningen någonsin: massvaccinering mot svininfluensan. Aldrig tidigare har ländernas hälsovårdsmyndigheter, läkemedelsverk, regeringar och människor mobiliserats mot en enda sjukdom till enorma kostnader, aldrig tidigare har vaccinindustrin kunnat tjäna så mycket pengar.”

En kommitté har sammankallats men vilka som är medlemmar i denna kommitté är hemligt och på en fråga till WHO:s generaldirektör varför medlemmarnas namn är hemligt så vill hon inte gå in på detta.

I spetsen för svininfluensapropagandan i USA fann vi Dr Anthony Fauci som menade att miljontals människor speciellt i USA skull dö en plågsam död om man inte vaccinerade sig. I själva verket blev fulvaccinet en svår attack mot folkhälsan och i USA har drabbade stämt den amerikanska staten på miljontals dollar för de neurologiska skador som fulvaccinet orsakat.

I Österrike försökte en domare omyndigförklara och tysta whistleblower Jane Burgermeister genom att sätta henne under domstolsbevakning! Länk1, Länk2.
Jane Burgermiester har skrivit för Nature, The Scientist, the British Medical Journal såväl som för the Guardian, the Observer, American Prospect och European Voice. Hennes påståenden att svininfluensapandemin var skapad för profit har förstärkts genom en rapport som 2009 har publicerats av Council of Europé Parliamentary Assembly.

Vi kunde i Sverige ta del av hur över 500 främst unga människor fick livslånga skador av fulvaccinet och hela familjers liv har krossats med självmord som följd. I Sverige var det  föreningen Vetenskap och Folkbildning som hetsade till vaccinering och här blev det tydligt hur denna antihumanistiska rörelse finansierades och av vilka. En norsk marknadsförare som insåg vad som pågick myntade begreppet “mediepandemi” för att illustrera den masspsykos som medierna drev fram genom att skapa hysteri och rädsla för svininfluensan.

WHO ingår i en internationell kampanjapparat finansierad enligt ett mönster som har sitt ursprung i Rockefellerkoncernen och National Oil. Backstage: the relationship between the Rockefeller Foundation and the World Health Organization, Part I: 1940s-1960s (pub Med)

Tidigare riksdagsledamoten Margareta Larsson numer Gunsdotter har också uppmärksammat problemet i en Interpellation 2017/18:400 till Socialminister Annika Strandhäll (S): Institutionell korruption inom läkemedelsbranschen.

De som idag driver corona-“skammdemin” är således inte för hälsovård och deras propaganda undviker hur immunförsvaret byggs upp. Industrimedicinen tjänar helt enkelt inga pengar på friska människor.

Jag upprepar frågan från inledningen vilka ska gå i bräschen. Vilka är de modiga entreprenörerna som ska återta samhället. Vilka i Sverige är beredda att inte lyda de vansinniga direktiven om mötesbegränsningar som är ett direkt brott mot mänskliga rättigheter.

Var är alla idrottsfans som borde belägra alla läktare. Vi folket borde underkänna alla myndigheter som förhindrar oss att besöka nöjesparker och restauranger. Var är alla företagare som håller på att förlora sitt livsverk och som borde samordna sig för att avkräva Sverige ett återställande av samtliga fri- och rättigheter.

Börje Peratt

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: