Föreslagen Pandemilag är olaglig och måste stoppas!

Den av Socialdemokraterna föreslagna Pandemilagen är olaglig och har inget stöd vare sig i verkligheten, i svensk lag Länk,i vetenskapen eller i statistiken. Läkare över hela världen protesterar mot det vansinne som pågår i politiken och medierna.

Coronahysterin baserar sig på osaklighet och saknar bevis för påstått smitthot. I själva verket har den påstådda smittan inte ens nått upp till de senaste sex åren av säsonginfluensa var sig när det gäller insjuknade eller döda.


Statistik över döda i Sverige 2010-2020 visar att årets antal döda med ca 7540/månad i snitt landar under statistiken för 2012, – 15, -16 -17 och -18 med i snitt ca 125 fler döda/månad men är jämbördig med övriga år. Detta trots äldrevårdens ”massdöd” i april då läkare på telefon ordinerade palliativ vård, dvs förordade en plågsam död utan att ha diagnosticerat patienter eller säkerställt deras tillstånd.

Fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande

Socialdemokraterna och särskilt Statsminister Stefan Löfvén och Hälsominister Lena Hallengren lär gå till historien som de som ersatte mänskliga rättigheter med polisstatens pandemilag.
Andra partiledare är inte oskyldiga som skanderar om munskydd och social isolering helt i linje med det bedrägliga uppsåtet. Saknar de verkligen kunskap om vad som pågår eller är det brist på integritet som gör att de följer med den förnuftsbefriade strömmen.

Munskyddet är ett PR tricks för att markera kontroll och förhindra relationer och dialog likt den av Nazisterna påtvingade judestjärnan (kollage av BP)

Munskyddet har en enda uppgift och det är att marknadsföra ett hot som inte finns. Jämför med judestjärnan. Den orsakar rädsla mellan människor, förstärker avstånd och isolation och förhindrar dialog. Kort sagt den utgör ett hot mot mänskliga rättigheter. Coronakrisen är inget hot mot hälsan däremot en attack på demokratin och mänskligheten iscensatt av Fauci, Gates och WHO. Det ytliga motivet är att sälja vaccin och göra miljardintäkter. Där bakom finns ett mycket mer skrämmande hot som innebär att vi går globalt mot diktatur. Alla politiska ledare som verkar utan att inse detta kommer historiskt att beskrivas som de som saknade mod att göra det rätta.

Börje Peratt

Toppläkare fastslår: Coronaviruskrisen är den största bluff som någonsin har begåtts mot en intet ont anande allmänhet

Frihet Sverige – stå upp för sanningen! Manifestation för sanning, hälsa och individuell frihet

Falsklarm om Corona?

WORLD DOCTORS ALLIANCE – Rapport från Berlin

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: