Regeringen har kränkt den ”okränkbart garanterade mänskliga värdigheten”

Pandemilagen är ett meningslöst och olagligt ingrepp i vår vardag med svåra konsekvenser. Domstolar i andra länder har avfärdat liknande åtgärder. I Tyskland, Nederländerna , Sydafrika och stater I USA har domstolarna i princip klassat dem som  ”brottsliga” då de går mot grundlagen och konstitutionen.

Tyskland- författningsstridig

När Weimarrepubliken i södra Tyskland inrättade motsvarande pandemilag avfärdades det av domstolen med:

”katastrofalt felaktigt politiskt beslut med dramatiska konsekvenser för nästan alla delar av människors liv”. LÄNK1, LÄNK2

“Tysk tingsrätt har förklarat att den strikta lockdown som infördes av regeringen i centralstaten Thüringen förra våren är författningsstridig…

Domaren lade till att den regionala regeringen själv kränkt den ”okränkbart garanterade mänskliga värdigheten.”

Enligt domstolen saknade regeringen tillräckliga rättsliga grunder för att införa begränsningarna, eftersom det inte fanns någon ”epidemisk situation av nationell betydelse” och hälso- och sjukvårdssystemet inte riskerade att kollapsa.

Med detta underkände också domstolen WHO’s pandemibegrepp vilket ju används helt felaktigt av hälsomyndigheterna, medierna och politikerna världen över.

Nedstängningen av samhället som infördes i Thüringen representerade ”de mest omfattande och vidsträckta begränsningarna av grundläggande rättigheter i Förbundsrepublikens historia”, sade domstolen medan den kallade åtgärderna en attack mot ”grunden för vårt samhälle” som var ”oproportionerligt.” (Länk:Human Rights Blogg)

Sydafrika – mot grundlagen

Högsta domstolen i huvudstaden Pretoria bestämde att regleringarna  var mot grundlagen och att förordningarna inte var kopplade till att bromsa infektionsgraden eller begränsa spridningen. Länk: lockdown

USA – författningsstridig

Hösten 2020 bestämde en amerikansk federal domare att koronavirusrestriktioner i Pennsylvania var författningsstridig. Länkar: NBCPEnnsylvania, Heritage, Washington Post, GGIndia.

Våldsamma sammanstötningar i Nederländerna

En domstol i Nederländerna har gått mot regeringens utegångsförbud och förklarat den inkonstitutionell. Enligt domstolen har utegångsförbudet en alltför stor påverkan på rätten till fri rörlighet och integriteten. Utegångsförbudet har stoppats av domstolen Länk

Upprop 2021: Frihet – rättvisa – framtid!

Under ropen Frihet – jämlikhet – broderskap giljotinerades de styrande under Franska revolutionen (1789). Inspirerad av detta valspråk kan man tänka sig ett som är anpassat till dagens situation och föreslå: Frihet – rättvisa – framtid.

Det råder ingen tvekan om att rättvisan har satts ur spel och att inte bara Sverige utan hela världen är utsatt för en grov kränkning av våra mänskliga fri- och rättigheter.  Alltfler har förlorat tron på framtiden och självmorden har ökat i alla åldersgrupper.

Inskränkningarna som Sveriges regering ålägger befolkningen och näringslivet är i grunden felaktiga, absurda och mot vår grundlag och dessutom mot EUs lag och därför ogiltiga. Naturligtvis kan vi inte giljotinera de ansvariga men hur många har begått förräderi mot den befolkning de har en plikt att skydda.

Över hela världen rullar nu ett uppror mot det som närmast kan beskrivas som ett coronabedrägeri där gärningsmännen har använt skräcken för sjukdom som vapen för att orsaka masshysteri. Många som gått på propagandan har till och med valt karantän och hoppas nu på ett ”vaccin” som inte är ett vaccin och i praktiken är direkt hälsovådligt. Rapporterna om massdöd efter vaccineringar på äldreboende följs upp av skadeeffekter som kan uppstå veckor och månader senare. [1]

Massmedierna har vägrat släppa fram sansad kritik och sådana forskningsuppgifter som visar att covid19 inte är värre än en säsonginfluensa. Sociala medier har idkat censur mot dokumentation och diskussioner som andas minsta kritik mot åtgärderna. Läkare som träder fram sparkas. Länk: Kirurg kritiserade coronahanteringen i Storbritannien – blev avstängd

Det föreligger starka bevis för att bakom propagandan och vaccinen ligger stora vinstintressen och motiv till global kontroll. Länk

Läkare och forskare över hela världen kritiserar den uppblåsta coronakampanjen

Socialförvaltningen i Surahammar vaccinerade i början av 2021 alla på vård- och serviceboenden samt inom hemsjukvården. Två veckor senare drabbades man av ett “coronautbrott”, med stort antal dödsfall rapporterar Västmanlands Läns Tidning.

Nio åldringar på ett äldreboende i Lagartera i Spanien har avlidit – bara dagar efter att de injicerats med Pfizers coronavaccin. Majoriteten av åldringarna rapporteras nu därtill ha noterats smittade – enligt så kallade PCR-testet (Nya Dagbladet).

Propagandan fortsätter skrämma upp befolkningen med påståenden om mutationer från olika håll i värden. Läkartidningen: Fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande. Det finns inga bevis för att smittspridningen och eller skadorna har ökat av dessa påstådda mutationer, vilka är ytterligare tecken på skrämselpropaganda. En irländsk journalist krävde att myndigheten skulle redovisa bevis vilket man inte klarade: Myndigheter tvingades erkänna att SarsCov2 (”Covid-19”) saknar bevis.

Klicka på bilden för Video: Authorities forced to admit SarsCov2 (‘Covid-19’) does not exist

Detta dödliga mänskliga experiment måste stoppas så snart som möjligt!” INJEKTION MED COVID-19 ÄR en experimentell och oprövad genterapi – INTE EN VACCIN.

Över 30 procent av amerikansk militär vägrar ta sprutan. De vet hur militär har utsatts för dessa försök och har sett vänner dö, förlamas eller få obotliga neurologiska skador, Länk. De vet från experiment på djur att denna vådliga och oetiska ”medicin” innebär svåra hälsorisker långt efter att sprutan tagits. Motståndet bland militär innebär att Pentagon inte får juridiskt stöd för att genomföra tvångsvaccinering.

Polisstat och diktatur

När stater reagerar mot folks protester med polisinsatser och vattenkanoner påminner det om hur polisstater uppträder: (Definition polistat: ”En nation eller stat vars regering utövar strikt och undertryckande kontroll av folket med hjälp av polis”.

Idag är problemet än mer komplicerat då sociala medier kan spela med i polisstaters restriktioner. Det har blivit tydligt 2020-21 då Youtube och Facebook säger sig använda ”objektiva, opartiska faktagranskare” för att censurera även dokumentationer från offentliga händelser. Det är inte opartiskt att förhindra dokumentation av offentlig dialog. Det är censur. Vi kan konstatera att tekniken går ut på att omedelbart reagera på vissa sökord och sedan stänga ned eller ta bort ”olämpligt” innehåll. Det kan gå på en millisekund, Vad är det för opartisk objektiv faktagranskning bakom det?

Daily Mail blev censurerad av Sociala medier (Facebook, Youtube och Instagram) för avslöjande bilder från hur polisen i Mellbourne Australien använde sig av grovt våld mot enskilda människor som inte hade ansiktsmask. Länk.  Skrämmande video som visar hur polisen i Mellbourne uppträder mot människor som inte bär mask, Länk Mellbourne policestate. Videon censurerades av youtube.

Sverige

Foto Okänd

”Förra lördagen var sorgens dag. Jag satt på ett café på Södermalm och försöker förstå vad jag precis varit med om. Jag har fortfarande svårt att ta in det. Vi var kanske 60 personer som slutit upp vid Medborgarplatsen för att promenera till Rosenbad. Vi skulle visa att det som händer nu inte är okej. Att våra mänskliga rättigheter är på väg att tas ifrån oss. Poliserna fanns överallt.”  Newsvoice.

När Stockholmspolisen med ett stort antal bilar och MC-poliser inalles minst 40 poliser slog till mot 60 fredliga, mestadels pensionärer som vandrade uppdelade i par om fyra, blir det faktiskt absurt.

Regeringen vill motverka liknande oppositionella domstolar som dem i Tyskland, Sydafrika, Nederländerna och USA. Riksdagen har genom kontroversiella beslut koncentrerat vissa domstolsärenden till särskilda domstolar och således övergett demokratins grundregler:

Ett oberoende domstolsväsende är ett av fundamenten i ett demokratiskt samhälle Länk

Initiativet till Pandemilagen härrör från Annie Lööf, Centerpartiet och framhetsat av Ulf Kristersson, Moderaterna. Det har sedan och genomförts av Socialdemokraterna där statsminister Löfvén och socialminister Lena Hallengren får räkna med att ställas till svars när katastrofen fullbordats.

Börje Peratt

Frihet – Rättvisa – Framtid!

 

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: