Frihetsmarschen lördag den 6 mars väcker hopp

Bild hämtad från Facebook. Känner du igen att det är din får gärna kontakta så lägger jag ditt namn som Foto.

Lördagen den 6 mars genomförde ca 2000 glada och fria människor från alla åldrar och tillhörigheter, Tusenmannamarschen. Påfallande många var pensionärer och unga kvinnor.  Så begreppet Frihetsmarsch är nog mer inkluderande.

Som framgår av bilden ovan är det hundratalet högst vanliga glada, öppna fria människor utan ett uns av illvilja eller våld som massmedierna felaktigt rapporterat om.

Dessa deltagare i Frihetsmarschen har insett att Coronahysterin är ett bedrägeri och att pandemilagen är olaglig. En liknande lag som den tyska advokaten Reiner Fullmich lyckats omintetgöra i process mot den tyska delstaten Weimar. Jag gjorde en intervju med Reiner F som utgör grunden för kortfilmen The Fraud – Bedrägeriet.

Majoriteten av Sveriges folk tycks tyvärr än så länge tillhöra dem som förnekar, mörkar och saknar insikt om vad som sker. Bland dem finns också propagandister och korrupta medspelare till den makt som nu tagit över demokratierna. Reiner verkade trots allt optimistisk och menade att det skulle räcka med att väcka 5% av landets befolkning. Det är en halv miljon människor.

Det kan kännas som ett Mission Impossible när vi vet hur många som gått in i självvald karantän. Jag kunde inte låta bli att göra en satir om detta. Ibland måste man få skratta av sig.

Så länge majoriteten av de rädda har tappat förnuftet i masshysterins spår får vi enligt Reiner ändå se framtiden an med hopp och tillförsikt. Yttrandefrihet är en av våra fyra grundlagar. I rådande läge med en olaglig pandemilag är det inspirerande att höra folkets fria röst. Det påminner om medborgarrättsrörelsen i USA  och frigörelsen för de svarta ur rasismens förtryck. Det som kännetecknade Martin Luther King var ickevåldsprincipen liksom Gandhi i sin opposition mot brittiskt förtryck av indisk befolkning. En annan förebild var Mandela. Alla tre lyckades bryta mot den tidens olagliga lagar och åstadkomma förändring.

Tusenmannamarschen var ett fint exempel på en lugn och värdig demonstration. Det fanns aldrig någon anledning för polisen att ta till våld som dessutom bara skadade dem själva. Men de hade fått sig pålagda en uppgift av landets regering så sveket mot folket kommer från de folkvalda.

Det är en förhoppning att deltagarna i Frihetsmarschen genom att ha visat denna starka sammanhållning också kan få juridisk hjälp att lagföra de skyldiga såvida landets styrande inte väldigt snart tar förnuftet till fånga och lägger ned alla restriktioner.

En tysk domstol i Thüringen har förklarat att COVID-19-nedstängning som införts av regeringen där är författningsstridig. Thüringen som är en förbundsstat i centrala Tyskland, genomförde en lockdown våren 2020 vilket enligt domstolen var ett ”katastrofalt felaktigt politiskt beslut med dramatiska konsekvenser för nästan alla delar av människors liv”. LÄNK1, LÄNK2

“Tysk tingsrätt har förklarat att den strikta lockdown som infördes av regeringen i centralstaten Thüringen förra våren är författningsstridig, och domstolen frikände en person som anklagats för att ha brutit mot i praktiken en lagstridig lag.”

Restriktionerna ett ”katastrofalt felaktigt politiskt beslut med dramatiska konsekvenser för nästan alla delar av människors liv”, sade domstolen i motiveringen till sitt beslut. Visst bör väl motsvarande kunna genomföras i Sverige. Med rätt advokat och ett fritt rättsväsende. Det senare kanske inte gäller längre?

I ett eventuellt kritiskt läge där justitia har tappat sin moraliska kompass kan arrangörer fundera på en strategi med ett än större folkligt stöd än de 2000 som deltog 6 mars. Kanske kräver förändring en halvmiljon i tåget, 5% av Sveriges befolkning som Reiner säger. Men man kan också se ett stegvis folkligt bygge. En väg är att engagera dem som förlorat närstående i vaccinering och av missvård. Man bör också kunna värva folk som förlorat sin utkomst. Nästa steg kan då bli ett Vasalopp dvs 10 000 i tåget. 1 Maj kan vara en lämplig dag.

Visionen kan vara 100000 i hela landet och snart är det en halvmiljon.

Det kan man gå till val på Partinamn: Frihetsmarschen!

Börje Peratt

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: