Sverige och implementering av EU-direktiv

Råkade komma över en högskolestudie vid Södertörns högskola av Stina Friberg och Monica Koel Östbye. Den rör Sveriges förhållande till EU år 2006 och tidigare. Och handlar om förmågan och viljan att införa EU direktiv.

Om vi stället ser in i framtiden 2021 och lagen om Vaccinpass går igenom i EU så innebär det omfattande inskränkningar i människors integritet och rörelsefrihet. Men problemet är vidare än så. EU medverkar nu till att miljön i vår Östersjö, våra älvar och sjöar allvarligt förstörs. En för vårt välbefinnande felaktig fridlysning av en invasiv skarv har fram tills fridlysningen hållits i schack stannat vid några tusen par i Kalmarsund. Efter fridlysning har beståndet exploderat i uppemot en miljon par i Europa som har haft en förödande effekt på vattenkvalitet, undervattenmiljö och fiskebestånd. Östersjön miljökatastrof EUs skuld.

Inledningsvis skriver författarna:

De svenska medborgarna är generellt kritiska till EU-samarbetet. Tydliga tecken på den kritiska hållningen är både folkomröstningen om EMU år 2003, där medborgarna bestämt röstade ner införandet av en ny valuta, samt valet till Europaparlamentet året därpå, då [EUkritiska] Junilistan röstades in som tredje största svenska parti i EU-parlamentet. Trots detta efterlever Sverige EU:s regelverk i stor utsträckning. Sverige är ett av EU:s mest ”högimplementerande” land
och år 2002 implementerade Sverige 97,58% av EU:s direktiv, såsom visas i tabell 1 (EUkommissionen,
2002). Hur kommer det sig att Österrike och Sverige som blev medlemmar
samtidigt befinner sig i varsin ände av skalan?

Tabell 1: Andel korrekt införlivade direktiv i augusti 2002
Medlemsland Implementerade direktiv i %
1.Sverige 97,58
2. Danmark 97,39
3. Spanien 96,80
13. Österrike 95,25
14. Tyskland 95,24
15. Frankrike 94,98
Källa: EU-kommissionen, 2002
Då Sverige är ”bäst i klassen”, uppstår en förundran om hur det kommer sig att vissa direktiv inte implementeras som de ska. Sverige utger sig för att vara framstående på miljöområdet och har en lång tradition av att värna om arbetstagare på arbetsmarknaden. Trots detta har Sverige dömts på just dessa områden i EG-domstolen.

Mot denna bakgrund vill jag fästa uppmärksamhet på den dramatiskt ökande medlemsavgift till EU som har röstats igenom i riksdagen i olika omgångar sedan 2002, dubblerad 2003 och sedan dubblerad igen och idag 2021 är den över 40 miljarder. En galopperande skuld kommer för lång tid att belasta Sveriges befolkning. Dessutom tillkommer den förkastliga fridlysningen av kinesisk mellanskarv som i praktiken har ödelagt inte bara Östersjön utan numera våra älvar och insjöar. (Länkar)
Det är bedrägerier mot land och rike som knappast kan uteslutas ur historieböckerna.

Hur och när detta får konsekvenser för vårt lands ledning återstår att se. Än så länge finns det uppenbarligen tillräckligt stöd hos en förblindad eller okunnig valkår.

  • 2003 Här dubbleras vår EU-avgift.
  • 2012 Socialdemokraterna kritiserar regeringen och EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) för att vara på väg att schabbla bort ett bra resultat för Sverige i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget.
  • 2018 Enligt regeringens budgetproposition för 2019 är Sveriges budgeterade EU-avgift 40,9 miljarder kr vilket är en ökning med över en miljard kronor jämfört med 2018.
  • 2018 Centerns Erland Eskilsson står emot höjningen
  • 2019 EU-VALET 2019. Centerpartiets toppkandidat till EU-valet, Fredrick Federley, riktar skarp kritik mot de svenska partier som vägrar öka Sveriges medlemsavgift till unionen.
  • Så kan vi hindra att EU får mer makt (Fokus)

Frågan om Sveriges förhållande till EU kan bli svår för en konservativ regering. Det behövs redan nu en diskussion om hur de olika partiernas europapolitiska visioner kan jämkas och konkreta förslag på hur Sverige i större utsträckning ska kunna gå vinnande ur fler förhandlingar.

Under kvartsseklet sedan Sveriges EU-inträde har riksdagen gradvis överlåtit mer och mer makt till unionen. Det verkar sannolikt – särskilt efter brexit – att nästa kvartssekel kommer att kännetecknas av än snabbare integration. Det kan bara ske på bekostnad av nationalstaternas suveränitet. Risken är att Sverige blir en nordlig skatteprovins, utan verkligt inflytande och demokratiskt självbestämmande.

Sveriges Riksdag har 24 mars 2021 godkänt ”Systemet för EU:s egna medel från år 2021 och framåt”  (FiU35)! Länk

Man pratar om att Sverige förlorar sin suveränitet. Det är märkligt, då vi redan har gjort det genom förändring av grundlagen under Reinfeldts borgerliga regering. Sverige lyder under EU-lagar, grundlagsfäst 2010.

Börje Peratt

Tidigare artiklar på Peratt Debatt

Christer Olburs om hur Nordens värsta inkräktare fridlystes

Sveriges matförsörjning ur spel

Hearing om Mellanskarven på Naturvårdsverket

Länkar:

år 2003 Här dubbleras vår EU-avgift, AB, https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RxGReW/har-dubbleras-var-eu-avgift

2012 S-kritik mot Sveriges EU-budgetlinje SvD https://www.svd.se/s-kritik-mot-sveriges-eu-budgetlinje

2018 Regeringen: EU-avgiften höjs till 40,9 miljarder kronor nästa år https://samnytt.se/regeringen-eu-avgiften-hojs-till-409-miljarder-kronor-nasta-ar/

2018 EU vill öka långstidsbudget https://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/eu-vill-oka-langstidsbudget-kan-oka-svensk-avgift-med-15-miljarder

2018 Centerns Erland Eskilsson står emot höjningen https://www.landlantbruk.se/politik/svenska-politiker-kritiska-till-hojd-eu-avgift/

2019 Centerns Federley beredd att höja EU-avgiften https://www.expressen.se/nyheter/eu-valet-2019/federley-beredd-att-hoja-eu-avgiften/

 

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: