JULITAL 2021 – Alarm

Vi befinner oss mitt i juli 2021 då vi kan njuta av högsommarens värme och sol. Jag ber ändå om ditt öra eftersom Sverige befinner sig i krig. Jo du hörde rätt. Sveriges riksdag har sedan början av år 2020 inrättat en krigsdelegation och det är en minoritet av ledamöterna som styr. Men mot vem och vad krigar vi? Ett influensavirus som enligt statistik inte är värre än vad vi tidigare klarat av med naturliga medel. I praktiken innebär denna av riksdagen upprättade nödsituation en plikt att försvara Sverige mot utländsk fientlig makt. Men problemet är att Sverige liksom många andra länder upprättat samarbete med fienden. Dvs de ”globala företag” som installerat sig i WHO (världshälsoorganisationen) och i länders hälsovårdande myndigheter och tagit över makten Länk).

TEXT OCH TAL BÖRJE PERATT

Så varför denna uppståndelse och hysteri. Och varför denna absurda nedstängning av samhällen och införande av pass som påminner om nazismens dokument [1] och förföljelser?

Jag vädjar till dig som har accepterat alla dessa inskränkningar med förklaringar om ett hotande virus. Men detta handlar inte om hälsa det handlar om makt. Jag vädjar till dig att försöka förstå att du är lurad. Ja grundlurad. Hemska tanke, eller hur. Jag ska ändå försöka förklara med tillgängliga fakta.

2020 var året då en fientlig makt utnyttjade sin ställning inom WHO och tog kontrollen över världen med stöd av instruktioner i EVENT 201. [2] Med hotet om hälsa som vapen och med en väl avvägd korruption lyckades man kuva de flesta länders regeringar och göra världens stora massmedier till språkrör för sin skräckpropaganda.[3]

2021 går till historien då vetenskap och lagar övergavs till förmån för den stora lögnen och människor över hela jorden injicerades med ett gift som kallades vaccin men som istället för skydd undergrävde människors immunförsvar.

Aldrig tidigare har så många dött och skadats av ett så kallat medicinskt försök som på alla sätt brister i de överenskommelser och lagar till skydd för människan som demokratier kom överens om efter Nürnbergskonferensen.

Aldrig tidigare har fientlig makt lyckats vända hela folk mot varandra, så split mellan familjemedlemmar, vänner och arbetskamrater, undergräva hela samhällen och rycka undan mänskliga fri- och rättigheter.

Den frihet som människor i årtusenden kämpat för att nå. Corona2020, ett förräderi mot alla som kämpat för frihet

Hur så många vanligtvis kloka människor bortser från sunt förnuft och låter sig fördummas av detta kanske inte är så märkligt. Vi såg liknande då Nazismen fick ett helt folk att lyda under sin stövel och skrika hälsningsfraser till en galen despot.

Jag kan tyvärr inte inta en ödmjuk lekmannaroll i detta särskilt som jag arbetat med sjukvårdsinformation i flera decennier, För organisationer som Röda Korset, sjukhus som akademiska i Uppsala, Rosenlund I Stockholm och en rad myndigheter inte minst Socialstyrelsen. När det gäller kommunikation har jag haft mångåriga uppdrag för Civil Beredskap, Svenska försvaret och Riksidrottsförbundet samt en rad organisationer inom hälsa. Utanpå det har jag i decennier arbetat som journalist och producent för Sveriges Radio och SVT. Kommunikation är således min profession.

När massmedier i början av 2020 började rapportera om Coronaviruset kunde jag med min bakgrund liksom andra med kritiskt granskande blick, konstatera en rad märkvärdigheter som tydde på att ”informationen” var vilseledande.

Taktiken var att skrämma folk till lydnad och där minsta lilla snuva eller nysning skulle uppfattas som en livsfarlig smitta. Att majoriteten av människor inte uppvisade något sjukdomstillstånd. Och att de som verkligen kände av en förkylning snabbt blev friska tycktes de covidtroende inte ta till sig.

Och sedan har vi tokar höll jag på att säga men jag menar, antingen korrupta [4] eller gravt okunniga som ropat efter  snabbare åtgärder och fler inskränkningar och fler sjukhus. Så Sverige installerade för dyra pengar fältsjukhus. Som inte kom till användning. Inte en förkyld så långt ögat kunde se.

Och så dessa röster om ansträngd vård. Jo man kunde även höra att några tusen äldre felbehandlats eller inte behandlats alls och med Stefan Löfvéns ord:

…flera kommer att dö och förlora nära och anhöriga.

Inte så konstigt då de i praktiken avrättades när det funnits enkla medel att hjälp dem.

En sådan liten detalj som att omedelbart börja rapportera siffror om enstaka smittade visade att det inte stod rätt till. Att här går in på omfattningen av bedrägeriet drar för långt men jag hänvisar till en studie som publicerades redan i mars 2020 och som har fått ett imponerande stort antal läsare:

Coronaviruset – hur rimliga är åtgärderna? – vetenskaplig studie

De hypoteser jag då publicerade även i en rad andra artiklar vittnar om att en främmande makts strategi inte handlar om att skydda vår hälsa utan att ta kontroll över länder med ett fingerat hot mot hälsa som vapen. Propagandan var så intensiv att en stor del av befolkningen låste in sig i självvald karantän. Det så kallade covidvaccinet skulle då erbjudas som frälsningen och lösningen på skräckhotet.

Kringprodukter till detta covidhot med munmasker och falska test och sedan ”vaccinpass” har blivit en helt egen industri och läkemedelsbolagen har nog aldrig tidigare gjort sådana intäkter.

Och sedan har vi tokar höll jag på att säga men jag menar, antingen korrupta [4] eller gravt okunniga som ropat efter snabbare åtgärder och fler inskränkningar och fler sjukhus. Så Sverige installerade för dyra pengar fältsjukhus. Som inte kom till användning. Inte en förkyld så långt ögat kunde se.

Och så dessa röster om ansträngd vård. Jo man kunde även höra att några tusen äldre felbehandlats eller inte behandlats alls och med Stefan Löfvéns ord flera kommer att dö och förlora nära och anhöriga. Inte så konstigt då de i praktiken avrättades när det funnits enkla medel att hjälp dem.

Javisst några avfärdar det som konspiration. Men med fakta och data finns ingen annan förklaring.

Fundera över hur det kommer sig att stat, myndigheter och WHO plötsligt frångått ”Vetenskap och beprövad erfarenhet”, det som varit riktlinjen för all vård i decennier. Har man inte följt denna lag riskerade man bestraffning och att förlora sin läkarlicens.

Men sedan 2020 har Sverige och världens länder inte bara övergett vetenskap utan patientlag, lagar som reglerar upphandling och konventioner om mänskliga rättigheter som ratificerats även av Sverige. Tom svenska vetenskapsakademien har tappat greppet.

Den seriösa forskningsvärlden och seriösa medicinare häpnar över hur WHO och hälsovårdande myndigheter missbrukat covidpaniken. [5] [6]

Den av nobelpristagaren Kary Mullis uppfunna PCR-metoden har inget som helst att göra med att diagnosticera någon för ett enskilt virus, Att göra det och påstå sig kunna få fram eller säkerställa att någon är fri från eller sjuk av ett specifikt virus är ett direkt bedrägeri. [7]

Och denna Dr Drosten som av WHO fick uppdraget att ta fram drostentestet är av det seriösa vetenskapsetablissemanget betraktad som en korrupt charlatan. [8]

Hur tillåter hälsovårdande myndigheter att det ändå används när det inte fungerar utan ger olika testutslag i direkt påföljd på varandra. Hur tillåts detta falskspel som också ligger till grund för statistik om påstått smittade och döda när man i praktiken inte har några bevis alls. En etablerad patolog och obducent som testade 7 påstådda covidpatienter fann inget virus i något av dem. [9]

Hanteringen av ”Coronakrisen” är i praktiken så kriminell att alla folkvalda politiker i riksdagen, tjänstemän vid ledande myndigheter och ansvariga medier skulle kunna dömas vid en ny Nurnbergrättegång. Och som en Toppläkare fastslår: Coronaviruskrisen är den största bluff som någonsin har begåtts mot en intet ont anande allmänhet. [10]

Åtalspunkterna mot bedragarna är många.

Naturligtvis är det stor risk för att ett sönderindoktrinerat intellekt avfärdar visselblåsare som tillhörande foliehattarna/ knäppgökarna på internet.

Under tiden slår biverkningar och dödsfall av Covidvax alla rekord. I USA har snart dubbelt så många dött av detta Covax under 6 månader än som dött under 20 års vaccineringar. [11]

I Sverige är mörkertalet ansenligt och rapporterade allvarliga biverkningar (är lika med dödliga) är gigantiskt många fler än någonsin tidigare. [12]

Spanien är utsatt för en särskild kampanj. Där ville fientlig makt pröva hur det europeiska land som längst stått under fascistiskt styre skulle acceptera att underkasta sig alla påståenden om smitta som krävde särskilt stränga restriktioner. Detta försök pågår än idag sommaren 2021.

Nu har man fått en ny säsonginfluensa som antagligen är SARS men naturligtvis får Covid äran och återigen skräms folk till karantän och lydnad.

Sveriges riksdag har i praktiken inrättat en krigsdelegation. Så nu gäller krigslagar men uppenbarligen har Sveriges regering och riksdag inte förstått vem och vad som är fienden.

Det finns nu aktiviteter som vittnar om att allt fler som förbundit sig till sin plikt att försvara Sverige mot denna fientlig makt har förstått vad som är den verkliga fienden.

Trots en svårt indoktrinerad befolkning finns en växande vilja att informera om att Sverige är utsatt för allvarliga övergrepp från främmande makt. Situationens allvar ställer också frågan om huruvida vi av vårt eget ledarskap utsatts för förräderi mot vårt land och befolkning. Skulle det visa sig vara så innebär det helt nya villkor för vars och ens ansvar och ställningstaganden.

Om det är så att indoktrinerade covidtroende inte kan vakna ur sin förnekelse så riskerar det en större samhällskonflikt.

”Antingen står du på svensk demokratis sida eller så har du medvetet eller omedvetet tagit fientlig makts parti som nu ockuperar alla våra viktiga myndigheter och bestämmer över alla centrala beslut.
Det är så denna internationella sekt har agerat.”

I förnekelsestadiet är det omöjligt att föra en dialog. När tillräckligt många kommit över sin förnekelse är det dags för att diskutera fakta och vidta åtgärder och ställa ansvariga till svars.

Mot denna bakgrund kanske du förstår varför alla coronakritiska röster har tystats och varför all vetenskaplig data som ifrågasätter covidkrisen censurerats inte bara i massmedia utan även i sociala medier. Här är Youtube en skam som tagit bort till och med Senatsförhör där ansvariga ställts till svars.

Börje Peratt

1) Judepasset var från början 1938 ett förslag från Tage Erlander, Socialdemokraterna. Länk

2) Lockstep och Event201

3) Falsklarm! Medier orsakar panik i samhället och tumult på sjukhus

4) Antihumanismen – “Galna covsjukan” – pandemilag – diktatur

5) Pfizers visselblåsare

6) Läkarupprop mot restriktioner och för bättre skydd för riskgrupper

7) Att lura befolkningen till självförstörelse

8) Corona en gigantisk bluff? – Åtgärderna är extremt skadliga! (vetenskaplig studie)

9) Obducenten fann inget virus i påstådda Covid19-patienter

10) Coronaviruskrisen är den största bluff som någonsin har begåtts..

11) Alarmerande ökning av skadade och döda från mRNA-vacciner kräverbrådskande åtgärder

12) Allvarliga biverkningar av covid19-vaccin

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: