Värna Svea och Folkdomstolen

Sverige har sedan hösten 2019 utsatts för främmande fientlig makt och riksdagen styrs sedan mars 2020 av en krigsdelegation om 50 + 5 folkvalda. I och med hemförlovning av ca 300 folkvalda råder inte längre demokrati i Sverige.

Den främmande fientliga makten är en grupp sammansvurna med ansenliga resurser och har beskrivits som en hydra. Historiken visar att den har växt sig samman under åtskilliga år och kunnat bygga upp den styrka som krävs för globalt maktövertagande. Jacob Nordangård har redogjort för detta i boken ”Den globala statskuppen”.

Kuppmakarna kan tillskansa sig (totalitär) makt utan våldsmedel, på helt laglig väg, med folks samtycke eller t o m entusiasm – även i en demokrati. Det kan finnas många “existentiella” hot (terrorism, miljöförstöring, klimathot, flyktingkris, pandemier) som vi behöver “räddas” från genom en fastare och mer centraliserad styrning.

De orimliga Coronarestriktionerna som är ett steg i statskuppen innebär att polis och militär befinner sig i ett kritiskt ställningstagande rörande lojalitet till folket och till landets lagar.

I och med att Sveriges riksdag i mars 2020 inrättade en krigsdelegation så upphörde lagliga förutsättningar för att inrätta nya lagar. Därmed är Covid19lagen, den så kallade ”Pandemilagen”, olaglig.

Inskränkningarna och restriktionerna med stöd av den olagliga Pandemilagen gynnar den främmande fientliga maktens illvilliga planer riktade mot vårt samhälle och vår befolkning. Mot denna bakgrund har en grupp som vill rädda Sverige upprättat en ny försvarspolitik benämnd VÄRNA SVEA.

Svensk Rättvisa har också komprometterats under en längre tid vilket har förvärrats sedan 2019 då den fientliga insatsen mot Sverige aktiverades i full skala. Genom högförräderi har i stort sett alla de heliga stöttepelarna för Sverige; vår ekonomi, folkhälsa, samhällsskydd, samhällsinformation och reglering av myndigheter och rättvisa underminerades. Detta påbörjades redan i takt med Svininfluensan 2010, som kan ses som främmande fientlig makts förövningen till övertagande av stater och glob. I Sverige kunde då medlöparna, antihumanisterna, tränas i kommande högförrädiska insatser.

Massmedierna rapporterar inte folkets protester och motstånd som nu eskalerar över hela världen. Taktiken är förutom att underminera samhällsinformationen att också destabilisera samhället. Vilket avser att få okunniga medborgare att ropa på polis och militär. När det i själva verket är fientlig makt som kommer att orsaka allt grövre störningar. Vänta och se … Man kommer också att beskylla de ovaxxade för smitta när det i själva verket är de vaxxade som sprider smitta och sjukdom. Det är redan bevisat. Då i flera fall tidigare friska äldreboenden efter att ha vaxxat personal och klienter plötsligt drabbats av svåra insjukningar och dödsfall.

Folkets rättvisa har inrättat en Folkdomstol för att överlåta på svenska folket att bedöma och döma dem som undergräver vårt samhälle.

Folkdomstolen kan var och en nu sätta sig in i anklagelserna och göra sina egna bedömningar av rimlighet, åtal och domar.

Detta är ett försök att använda våra lagar för att komma tillrätta med de svek och övergrepp som nu sker mot vårt land och folk. Det är vars och ens plikt enligt Svea Rikes lag att göra motstånd och återta vår frihet.

Nästa steg kräver att många fler ansluter sig och är beredda att göra sin plikt.

Börje Peratt

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: