Domslut mot Stefan Löfvén – Medverkat till förräderi mot den svenska befolkningen

Stefan Löfvén Utsnitt Foto Wille Öhgren Wikipedia CC BY-SA 4.0

Svenska Folkdomstolen Domslut publicerad 28 oktober 2021

Stora delar av landets folkvalda politiker, myndigheter och medier har, antingen omedvetet lockats in i eller alternativt medvetet sålt sig till att bedriva en agenda som utlämnat Sverige till fientliga särintressen. Det är ett allvarligt brott mot plikten att verka för landets och befolkningens bästa. Sveket har blottat oss för angrepp som hotar hela vår existens, vårt samhälle och våra liv. De som anslutit sig till främmande fiende och genomfört fientlig undergrävande agenda har begått högförräderi. Svenska Folkdomstolen presenterar nu sina domslut om ”skyldig”, ”medskyldig”, ”oskyldig” baserade på kring 30 000 deltagares röster. Processen är opinionsbildande.

Anklagelse punkt § 1

  • Sveriges ansvariga politiker har sedan 2020 ignorerat ”lagen” om ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. (Trots omfattande kritik mot denna ”lag” så gäller den och har använts för att dra legitimationer från läkare och sjukvårdare. Av detta skäl är det motsägelsefullt att denna ”lag” inte gäller för covid-vaccinationer som sker helt utan vetenskap och beprövad erfarenhet). Sveriges politiska ledare har ignorerat lagar som ska skydda befolkningen mot vårdövergrepp och hälsofarliga insatser. Svenska staten och myndigheter har under coronakampanjen ignorerat lagar som reglerar inköp av tjänster och produkter för att förhindra avtal med kriminellt belastade personer och företag. Systematiska brott mot dessa lagar sedan 2020 indikerar att Sveriges regering och myndigheter har övergett den svenska juridikens grundlagsstyrda rättvisa som kräver en säkerställd hantering av skyddet för befolkning, ekonomi och hälsa. I detta ingår även ett systematisk vilseledande av befolkningen genom propaganda som avsett att orsaka en absurd hotbild mot vår hälsa och där har regeringen, svenska staten och myndigheter medverkat till ett bedrägligt medicinskt försök och även propagerat för att låta sig injiceras med skadligt försöks”vaccin” som undergräver befolkningens naturliga immunförsvar.

Folkdomstolen anklagar för ”förräderi” mot landets invånare och ”Brott mot mänskligheten” med stöd av Romstadgan artikel 7: Sveriges regering, dåvarande statsminister Stefan Löfvén för att under 2020 och 2021 systematiskt utfört åtgärder i strid med sin plikt att värna medborgare, ekonomi och folkhälsan och med tortyrliknande åtgärder tvingat på befolkningen nedstängning, skadligt vaccin, orimliga inskränkningar i en olaglig pandemilag.

§1.1 Statsminister Stefan Löfvén är genom sina uttalanden och ageranden om corona ansvarig för covidrelaterade samhälleliga inskränkningar och därmed ansvarig för underminering av samhällets ekonomi och människors hälsa. Löfvén är även ansvarig för den propaganda som orsakat skada på folkhälsan genom att medverka till masshysteri.
Löfvén har propagerat för icke vetenskapligt godkänt och hälsofarligt medicinskt ”försök” som genomförts som en nationell ”vaccin”-kampanj under bedrägliga former från 2020 och framåt.

Anklagelsen gäller under mandatperioden i regeringen 2020 och 2021

Resultatet från Svenska Folkdomstolens omröstning 2021-10-28 är tudelat. Av totalt 5939 röster har 2816 röster dvs  47.42 %  funnit Löfvén ensam skyldig till förräderi emedan  2905 röster dvs 48.91% funnit Löfvén ha ett delat ansvar dvs vara medskyldig till förräderi. 218 röster dvs 3.67% finner Löfvén oskyldig. Straffskalan för detta är överlåten på stats jurisdiktion för straffrättsligt ansvar. Dock kan Folkdomstolens åklagare föreslå ett straff utifrån Natural Law.

Domstolens bestraffning av Stefan Löfvén för dessa brott är ännu ej fastställda.

 

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: