Moderatledare Ulf Kristersson har begått förräderi mot Svea rike med anledning av sina bombastiska uttalanden om vaccin till stöd för fientlig makts kontroll och vinstintressen

Moderatledare Ulf Kristersson CC BY 2.0 Wikipedia

Svenska Folkdomstolen Domslut publicerad 28 oktober 2021 rörande huruvida främmande och fientlig makt har drivit Corona-kampanj i Sverige och om svenska statens folkvalda representanter, Sveriges myndigheter, massmedier, journalister och sjukvårdspersonal har begått förräderi mot den svenska befolkningen. Svenska Folkdomstolens status just nu är opinionsbildande.

Här har i separata punkter politikers agerande bedömts. Och givet Moderatledare Ulf Kristerssons agerande så framstår han som en som gått i täten för ett landsförräderi.

Ulf Kristersson har gjort sig känd som den som kraftigt har kritiserat hur Covidkampanjen har hanterats av regeringen. Första april 2021 var han ”väldigt besviken” på att inte vaccinmålen kunde nås. Han har också orerat om krav på fler tester trots att dessa är vetenskapligt minst sagt osäkra och innebär ekonomiskt och tidsmässigt slöseri av resurser.

Kristersson uppträder som en röstjagande bedragare vilket möjligen går hem i Covidkyrkan och alla som sitter och skakar av rädsla över den skräckpropaganda som Kristersson är med om att elda på.
Givet Kristerssons karaktär med tidigare skandaler av korrupt maktutövning blir hans agerande ”förståeligt”. Givet hans roll som politiskt ledare blir konsekvenserna av hans uppträdande synnerligen skadliga för Sverige.

Ulf Kristersson faller under Svenska Folkdomstolens anklagelse punkt § 3 med stöd av Romstadgan: Förräderi mot Svea rike

Sveriges ansvariga politiker har underställt sig en yttre fientlig makts order som i praktiken innebär att Sverige är ockuperat av utländsk makt med för svensk befolkning destruktiva särintressen. Eftersom Riksdagen har instiftat en krigsdelegation i mars 2020 går detta brott under krigs-jurisdiktionen landsförräderi. Innan dess är brottet högförräderi.

Resultatet från Svenska Folkdomstolens omröstning 2021-10-28 innebär att 90.03% = 3748 röster av 4163 röster har funnit var och en ensamt skyldig till att ha underställt sig främmande fientlig makt och begått såväl landsförräderi som högförräderi. Straffskalan för detta är överlåten på stats jurisdiktion för straffrättsligt ansvar.

Folkdomstolens åklagare kan föreslå ett straff utifrån Natural Law.

Anklagelse punkt § 2.2 med stöd av Romstadgan

Sveriges ansvariga politiker har sedan 2020 bortsett från [den kritiserade men allmän utnyttjade] ”vetenskap och beprövad erfarenhet” och lagar som reglerar inköp av tjänster och produkter från kriminellt belastade personer och företag vilket befäster att landets regering övergett de lagar som ska styra kraven på en säkerställd hantering av skyddet för befolkning, ekonomi och hälsa.

§2.2 Sveriges riksdag och regering är ansvarig för de medicinska skador som åsamkats befolkningen med sina beslut under 2020-2021

Skulle denna anklagelsepunkt innebära till övervägande del skyldig så innebär det att upprätta listor över de personer som personligen ska ställas inför Folkdomstolen. Det innebär också att utmäta och tilldela straff.

Resultatet från Folkdomstolens omröstning (2021-10-25) innebär att 90.72% = 4136 röster av 4559 röster har funnit att var och en är ensamt ansvarig för sina röstningar i riksdag och kommittéer och konsekvenserna av dessa röstningar.[pandemilag, massvaccinering, masstest, Covidpass] Straffskalan för konsekvenserna av dess röstningar är överlåten på stats jurisdiktion för straffrättsligt ansvar. Dock kan Folkdomstolens åklagare föreslå ett straff utifrån Natural Law.

En av de mest framstående rösterna för att påskynda vaccinering är Ulf Kristersson. Kommande straffsats för Ulf Kristersson bör ha just hans framträdande roll och hans bombastiska agerande i åtanke.

Svenska Folkdomstolen

Värna Svea

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: