Socialminister Lena Hallengren medskyldig till förräderi och brott mot folkhälsan

 • Folkdomstolen anklagar med stöd av Romstadgan Sveriges regering, dåvarande socialminister Lena Hallengren för att under 2020 och 2021 utfört åtgärder i strid med sin plikt att värna medborgare, ekonomi och folkhälsan och genomfört nedstängning, skadlig vaccin, orimliga inskränkningar i en olaglig pandemilag.

§1.2 Socialminister Lena Hallengren är genom sina ageranden inom corona och insatser till stöd för ett oprövat Covid19 försöksvax ansvarig för att ha riskerat folkhälsan hos svensk befolkning och undergrävt det svenska samhället.

Resultatet från Svenska Folkdomstolens omröstning 2021-10-28 är tudelat. Av totalt 5111 röster har 2451 röster dvs  47.96 %  funnit Hallengren ensam skyldig till förräderi emedan  2499 röster dvs 48.89% funnit Hallengren ha ett delat ansvar dvs vara medskyldig till förräderi. 161 röster dvs 3.15% finner Hallengren oskyldig. Straffskalan för detta är överlåten på stats jurisdiktion för straffrättsligt ansvar. Dock kan Folkdomstolens åklagare föreslå ett straff utifrån Natural Law.

Anklagelse punkt § 1.5 ”Brott mot mänskligheten

Romstadgan 5.3.3 Brott mot mänskligheten. I artikel 7:1 anges den ram inom vilken de olika gärningarna måste begås för att utgöra brott mot mänskligheten, nämligen som en del av ett vidsträckt eller systematiskt angrepp riktat mot civilbefolkning där beslutsfattaren har haft insikt om angreppens konsekvenser.

Sveriges regering har genomfört ett systematisk oprövat pseudovetenskapligt försöksvaxinprogram mot en oskyddad befolkning där denne inte har fått tillräcklig information om statusen för denna oprövade medicin och riskerna med denna vax. Injektioner har därmed utförts under bedräglig och även på vårdhem för äldre under tvångsliknande förhållande mellan patient och den som utfört injektionen.

§1.5 Härmed anklagas Sveriges regering för ”Brott mot mänskligheten” i avseende om medvetet ”brott mot den svenska befolkningens hälsa, ekonomi och samhället i stort.”

Resultatet från Svenska Folkdomstolens omröstning 2021-10-28 visar att av totalt 4732 röster har 3865 röster dvs  81.49 %  att var och en i den svenska regeringen är enskilt ansvarig för brott mot den svenska befolkningen.

751 röster dvs 15.87% har funnit att var och en i den svenska regeringen är medansvarig för brott mot den svenska befolkningen.

126 röster dvs 2.64% finner att var och en i den svenska regeringen är icke ansvarig för brott mot den svenska befolkningen

Straffskalan för detta är överlåten på stats jurisdiktion för straffrättsligt ansvar. Dock kan Folkdomstolens åklagare föreslå ett straff utifrån Natural Law.

2) Brott mot Nürnbergkonventionen.

Anklagelsepunkt § 2

Svenska statens agerande i samband med covid19 och den medicinska försöksverksamhet som inleddes 2020 har undergrävt folkhälsan och Svenska staten är ansvarig för skador och död av oprövat pseudovetenskapligt ”vaccin” som ett ”medicinskt experiment”.

Nürnbergkonventionen:

All medicinsk försöksverksamhet regleras av Nürnbergkonventionen. Denna konvention var ett direkt resultat av tyskarnas övergrepp under täckmanteln medicinsk forskning. Den upprättades för att förhindra liknande grymheter i framtiden. Den består av tio punkter:

 1. Frivilligt deltagande i försöken är en absolut förutsättning. Försöksledaren är ansvarig för att fullständig och korrekt information ges till försökspersoner. Hen ska också ha fullständig insikt i vad försöket innebär. (IGNORERAT. INFORMATION OM FÖRSÖKET ÄR OBEFINTLIGT)
 2. Försöket måste förväntas, ge viktiga resultat som är av värde för samhället. (SKA UTVÄRDERAS 2023 ENLIGT LÖFTE FRÅN LÄKEMEDELSBOLAGEN SOM STÅTT FÖR FÖRSÖKET)
 3. Försöket ska baseras på djurförsök och på goda kunskaper om sjukdomstillståndet. (MISSLYCKAT försöksdjuren dog)
 4. Försöket ska göras på ett sådant sätt som minimerar alla typer av skador. (MISSLYCKAT: SKADORNA PÅ FÖRSÖKSVAXADE MÄNNISKOR ÄR AV REKORDSTORLEK.)
 5. Inget försök får göras om man har skäl att tro att det medför skada eller död, utom ifall läkaren själv deltar i experimentet. (SKADORNA ÄR AV REKORDSTORLEK OCH FÖRSÖKET SKULLE HA AVBRUTITS DIREKT)
 6. Risken med försöket får aldrig överstiga betydelsen av de förväntade resultaten. (IGNORERAT: FÖRSÖKSVAXEN HAR INTE GETT SKYDD FRÅN SMITTA OCH HAR INTE GETT SKYDD FRÅN ATT BLI SMITTAD)
 7. Noggranna förberedelser och god utrustning krävs för att minska riskerna med försöket. (IGNORERAT)
 8. Försöksledaren måste vara vetenskapligt väl kvalificerad. (IGNORERAT)
 9. Försökspersonen måste ha rätt att avbryta försöket när hen själv finner det lämpligt. (IGNORERAT: DET HAR I SVERIGE FÖREKOMMIT MISSTÄNKT TVÅNGSVACCINERING AV MÄNNISKOR SOM INTE HAFT FÖRMÅGA ATT AVSTÅ.)
 10. Försöksledaren är skyldig att avbryta försöket om hen finner att försökspersonen riskerar att skadas. (IGNORERAT)

§2 Sveriges regering och politiker samt hälso- och sjukvårdsmyndigheter bryter mot Nürnbergkonventionen

Skulle denna anklagelsepunkt innebära till övervägande del skyldig så innebär det att upprätta listor över de personer som personligen ska ställas inför Folkdomstolen. Det innebär också att utmäta och tilldela straff.

Resultatet från Svenska Folkdomstolens omröstning 2021-10-28 är otvetydigt. Av totalt 4645 röster har 4197 röster dvs  90.36 %  har funnit att samtliga som medverkat till beslut om och genomförande av hälso- och sjukvård bryter mot Nürnbergkonventionen och är personligt ansvariga för sin del.

363 röster dvs 7.81 % har funnit att samtliga som medverkat till beslut om och genomförande av hälso- och sjukvård som bryter mot Nürnbergkonventionen  är medansvariga till brott mot konventionen.

85 röster dvs 1.83% att samtliga som medverkat till beslut om och genomförande av hälso- och sjukvård som bryter mot Nürnbergkonventionen är oskyldiga till brott.

Straffskalan för detta är överlåten på stats jurisdiktion för straffrättsligt ansvar. Dock kan Folkdomstolens åklagare föreslå ett straff utifrån Natural Law.

Värna Svea

Domslut

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: