Svenska Massmedier anklagas för Förräderi och framkallande av masshysteri och psykologiska trauman genom lögn och skräckpropaganda

6) Svenska massmedier anklagas för §1 Förräderi och § 6 Framkallande av masshysteri och psykologiska trauman genom skräckpropaganda. Korruption av massmedierna har lett till moralisk och journalistisk kollaps. I samröre med fientlig makt och läkemedelsindustrins särintressen har svenska massmedier vilselett befolkningen.

Anklagelse punkt § 6

Svenska massmedier såsom Public Service (SVT, Sveriges Radio och TEXT TV) , TV4, Bonnierpressen och även Norgebaserade Schibstedt har missbrukat sin makt och inte utfört sin journalistiska uppgift att granska politisk makt och myndigheter istället har man medverkat till att rycka undan demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Genom skräckpropaganda har man blivit främmande fientlig makts språkrör i syfte att orsaka överdriven hotbild och därmed masshysteri för att få folk att ställa sig i vaxkön av ett skadligt experiment, gå in i självvald karantän och låta sig kläs i munmask för att slutligen gå med på ett covidpass som fulländar polisstat och diktatur. Sveriges massmediers insatser har: tillfogat medlemmar av folkgruppen lidande och skräck av oupphörligen redovisade siffror om smittade och döda vilket är orimligt då dessa siffror inte är värre är en vanlig säsonginfluensa och rapporteringen enbart avser att orsaka sådan skräck att det skrämmer till/motiverar till injicering av experimentellt ”försöksvaccin” som i sin tur visat sig vara extremt skadligt och dödligt. Här har massmedierna medverkat till att mörka dessa vaxskador och endast släppt fram korrupta röster som negligerar riskerna och de rekordartat stora mängderna skadade och döda.

§6 Samtliga större svenska massmedier som erhållit presstöd för att ge befolkningen korrekta fakta och underlag för att kunna förstå vad som händer i samhället har istället blivit kommunikationsrör för fientlig makt med avsikt att sprida skräckpropaganda och orsaka masshysteri i syfte att stärka utvecklingen av polisstat med diktaturens kontroll över befolkningen. Här bär Svensk regering och riksdag stort ansvar och är redan dömda för landsförräderi.

Resultatet från Svenska Folkdomstolens omröstning 2021-10-28 innebär att 89.38%  = 3494 röster av 3909 röster har funnit att var och en av alla massmedier har bidragit till masshysteri och psykologiska trauman genom skräckpropaganda och korruption som massmedierna orsakat i samröre med fientlig makt och där man tillgodosett läkemedelsindustrins särintressen genom att vilseleda befolkningen. Straffskalan för detta är överlåten på stats jurisdiktion för straffrättsligt ansvar. Dock kan Folkdomstolens åklagare föreslå straff utifrån Natural Law. Eftersom domslutet är entydigt kommer också enskilda personer i enlighet med Romstadgan att lagföras och dömas.

Värna Svea

Och Svenska Folkdomstolen

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: