Svenska Folkdomstolen Domslut publicerad 28 oktober 2021

Anklagelsepunkter är tillförda, utvecklade och faktakontrollerade av Folkdomstolen under Värna Svea. Förslag till anklagelsepunkter och bevis har inkommit från cirka 150 personer som följt Värna Svea och tribunalen.

Initierad röstprocess 7 augusti 2021 sluträknades 28 oktober 2021

Budskapet är: Här efterfrågas din röst där du i varje anklagelsepunkt kan ge din uppfattning om skyldig, medskyldig eller oskyldig.

Anklagelsepunkter är framförda i förslag från Folkdomstolen där över 15000 deltagare har kommenterat och bidragit med innehåll och förslag till röstprocess fr o m 29 juli 2021. Innehållet som diskuterat har varit om främmande och fientlig makt har drivit Corona-kampanj i Sverige och om svenska statens folkvalda representanter, Sveriges myndigheter, massmedier, journalister och sjukvårdspersonal har begått förräderi mot den svenska befolkningen.

INNEHÅLL:

  1. Förräderi mot den svenska befolkningen
  2. Brott mot folkhälsan och ansvariga för skador och död som har orsakats av oprövat medicinskt försök
  3. Förräderi mot Svea rike
  4. Brott mot svensk grundlag och Romstadgan
  5. Folkmord på den svenska befolkningen
  6. Framkallande av masshysteri och psykiska trauman
  7. Krigsförbrytelser

Här presenteras anklagelsepunkt 3.

3) Förräderi mot Svea rike

Svenska Folkdomstolen: Anklagelse punkt § 3 med stöd av Romstadgan

Sveriges ansvariga politiker har underställt sig en yttre makts order som i praktiken innebär att Sverige är ockuperat av utländsk makt med för svensk befolkning destruktiva särintressen. Eftersom Riksdagen instiftade en krigsdelegation i mars 2020 går brott utförda fram till oktober 2021 under krigs jurisdiktionen landsförräderi. Efter att folkvalda återkallats är brottet högförräderi. Sveriges ansvariga politiker har underställt sig en yttre makts order som i praktiken innebär att Sverige är ockuperat av utländsk makt och för svensk befolkning destruktiva särintressen.

Resultatet från Svenska Folkdomstolens omröstning slutförd 2021-10-28 innebär att 90.03% = 3748 röster av 4163 röster har funnit var och en ensamt skyldig till att ha underställt sig främmande fientlig makt och begått såväl landsförräderi som högförräderi. Straffskalan för detta är överlåten på stats jurisdiktion för straffrättsligt ansvar. Dock kan Folkdomstolens åklagare föreslå ett straff utifrån Natural Law.

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: