Arbetsmigration

Att kunna flytta dit det finns arbete är en viktig möjlighet både inom land och mellan länder.
EU innebär ingen särskild förmån.

Den groteska sidan av arbetsgivares utnyttjande ser vi då bärplockare lockas hit från länder lång bort oavsett det är Europa eller annan världsdel.

Skogsbrukare har importerat arbetskraft från Afrika som hamnat under slaveriliknande förhållanden. Av dessa skäl är det mycket angeläget att vi har en lagstiftning och ett fack som kan skydda och försvara arbetstagare varifrån de än kommer.

Flygbolaget Norwegian har övervägt flytt till Sverige av motsvarande skäl för att kunna använda utländsk kabinpersonal och betala lägre löner. Om Sverige inte accepterar detta kanske Norwegian hittar ett annat land. Ryssland, Ukraina?

Således har vi att jobba för en moral men också en verklighet där människor riskerar att utnyttjas grovt av samvetslösa företagare.

20130202
uppdaterat 20130205

%d bloggare gillar detta: