Svenska Folkdomstolen Domslut publicerad 28 oktober 2021

Anklagelsepunkter är tillförda, utvecklade och faktakontrollerade av Folkdomstolen under Värna Svea. Förslag till anklagelsepunkter och bevis har inkommit från cirka 150 personer som följt Värna Svea och tribunalen. Initierad röstprocess 7 augusti 2021 sluträknades 28 oktober 2021 Budskapet … [Read more...]

Svenska Massmedier anklagas för Förräderi och framkallande av masshysteri och psykologiska trauman genom lögn och skräckpropaganda

6) Svenska massmedier anklagas för §1 Förräderi och § 6 Framkallande av masshysteri och psykologiska trauman genom skräckpropaganda. Korruption av massmedierna har lett till moralisk och journalistisk kollaps. I samröre med fientlig makt och läkemedelsindustrins särintressen har svenska massmedier … [Read more...]

Socialminister Lena Hallengren medskyldig till förräderi och brott mot folkhälsan

Folkdomstolen anklagar med stöd av Romstadgan Sveriges regering, dåvarande socialminister Lena Hallengren för att under 2020 och 2021 utfört åtgärder i strid med sin plikt att värna medborgare, ekonomi och folkhälsan och genomfört nedstängning, skadlig vaccin, orimliga inskränkningar i en olaglig … [Read more...]

Moderatledare Ulf Kristersson har begått förräderi mot Svea rike med anledning av sina bombastiska uttalanden om vaccin till stöd för fientlig makts kontroll och vinstintressen

Svenska Folkdomstolen Domslut publicerad 28 oktober 2021 rörande huruvida främmande och fientlig makt har drivit Corona-kampanj i Sverige och om svenska statens folkvalda representanter, Sveriges myndigheter, massmedier, journalister och sjukvårdspersonal har begått förräderi mot den svenska … [Read more...]

Domslut mot Stefan Löfvén – Medverkat till förräderi mot den svenska befolkningen

Svenska Folkdomstolen Domslut publicerad 28 oktober 2021 Stora delar av landets folkvalda politiker, myndigheter och medier har, antingen omedvetet lockats in i eller alternativt medvetet sålt sig till att bedriva en agenda som utlämnat Sverige till fientliga särintressen. Det är ett allvarligt … [Read more...]

Svenska Folkdomstolen om olaglig vaccinering av unga

Svenska Folkdomstolen Anklagelse punkt § 2.1 I ”lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område” 2 kap. 1 § står: ”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med "vetenskap och beprövad erfarenhet.” Utifrån detta är varje vaccinspruta mot … [Read more...]

Brottsplats Sverige publicerad på Värna Svea

Brottsplats Sverige – Vi är  under främmande fientlig attack Sverige antas vara under attack av en samhällsundergrävande maktgruppering. Det finns omfattande bevis för en konstellation utrustad med biovapen och resurser för att korrumpera alla stora medier, politiker och myndigheter. Den STORA … [Read more...]

Vägra Vaxpass – Stäm staten – Värna Svea

Det som händer nu med förslag till införande av Vaccinpass i Sverige är den slutgiltiga attacken på vår demokrati och samhället såsom vi lärt känna det. Man kan se situationen som nattsvart mörker för mänskliga fri- och rättigheter. Det som mänskligheten kämpat för och dött för med Andra … [Read more...]

Organisera motståndet – en medborgerligt lagstadgad rätt och skyldighet

Idag går Sveriges regering ut med att flera restriktioner lyfts den 29 september. Bakom detta ligger en hotbild om Vaxpass som separerar människor som vägrar vax och gör dem till andra klassens medborgare. Detta måste bestridas och bekämpas. Svenska Folkdomstolen har idag ca 40 anklagelsepunkter … [Read more...]

Värna Svea och Folkdomstolen

Sverige har sedan hösten 2019 utsatts för främmande fientlig makt och riksdagen styrs sedan mars 2020 av en krigsdelegation om 50 + 5 folkvalda. I och med hemförlovning av ca 300 folkvalda råder inte längre demokrati i Sverige. Den främmande fientliga makten är en grupp sammansvurna med ansenliga … [Read more...]

Augustitalet – Rädda våra barn

Augustitalet del 1 – heter "Rädda våra barn" men kan lika gärna heta "Vi är i krig för våra barn." TEXT OCH VIDEO BÖRJE PERATT Jag gjorde först ett mer omfattande tal men märkte sedan att det blev för mycket och för långt. Del 1 blev nu knappa nio minuter. Rädda våra barn här med inslag från den … [Read more...]

JULITAL 2021 – Alarm

Vi befinner oss mitt i juli 2021 då vi kan njuta av högsommarens värme och sol. Jag ber ändå om ditt öra eftersom Sverige befinner sig i krig. Jo du hörde rätt. Sveriges riksdag har sedan början av år 2020 inrättat en krigsdelegation och det är en minoritet av ledamöterna som styr. Men mot vem och … [Read more...]

Vi lyder inte en ohelig allians som vill ta över världen!

De som dog i striderna under Andra Världskriget och för världens frigörelse på D-dagen 1945, dog de förgäves? Huvudfienden var då egentligen kommunismen och fascismen (nazismen). Men vad skulle hända om dessa antihumanistiska ideologier sedan skulle förenas mot resten av världen? Det som skett … [Read more...]

Sverige och implementering av EU-direktiv

Råkade komma över en högskolestudie vid Södertörns högskola av Stina Friberg och Monica Koel Östbye. Den rör Sveriges förhållande till EU år 2006 och tidigare. Och handlar om förmågan och viljan att införa EU direktiv. Om vi stället ser in i framtiden 2021 och lagen om Vaccinpass går igenom i EU … [Read more...]

Vaccinpass mot mänskliga rättigheter. Öppet brev till Sveriges Regering, Riksdag och Politiker

Öppet brev till Sveriges Regering, Riksdag och Politiker Härmed vill jag uppmana Sveriges regering att omedelbart upphöra med fortsatt planering och införande av vaccinationspassen. Det skulle diskriminera olika grupper som av diverse anledningar inte kan eller vill ta vaccin. Jag hänvisar till … [Read more...]

4-städers tåg mot covid19-inskränkningar

Den 20 mars demonstrerade ett stort antal människor mot skammdemilagen i fyra svenska städer; Falun, Göteborg, Malmö och Stockholm. Jag dokumenterade STOCKHOLMSTÅGET och var delaktig i DALATÅGET. På sätt och vis var jag med i anden både i Göteborg och i Malmö med tankar om "HJÄLP-ÄNGLARNA" och … [Read more...]

Frihet Sverige, en analys

Vi är några som larmade tidigt om hysterin kring detta "Coronautbrott" med åtföljande orimlig medierapportering. Vi som anat motiven kunde förutspå den förfärliga utvecklingen med kommande polisstater, inskränkningar och tvångsvaccinationer. Pipet som lade grunden till polisstat Samtidigt … [Read more...]

Frihetsmarschen lördag den 6 mars väcker hopp

Lördagen den 6 mars genomförde ca 2000 glada och fria människor från alla åldrar och tillhörigheter, Tusenmannamarschen. Påfallande många var pensionärer och unga kvinnor.  Så begreppet Frihetsmarsch är nog mer inkluderande. Som framgår av bilden ovan är det hundratalet högst vanliga glada, öppna … [Read more...]

Regeringen har kränkt den ”okränkbart garanterade mänskliga värdigheten”

Pandemilagen är ett meningslöst och olagligt ingrepp i vår vardag med svåra konsekvenser. Domstolar i andra länder har avfärdat liknande åtgärder. I Tyskland, Nederländerna , Sydafrika och stater I USA har domstolarna i princip klassat dem som  "brottsliga" då de går mot grundlagen och … [Read more...]

När startar tåget mot olaglig pandemilag?

Bondetåget är en av de mest omtalade demonstrationerna i Sveriges moderna historia. I februari 1914 anslöt sig 30 000 bönder från hela landet under landskapsfanor i opposition mot den liberala regeringens försvarspolitik. Kung Gustaf den femte anslöt sig till demonstrationen. Vi befinner oss nu i … [Read more...]

Upplopp i USA – polisstat i Sverige

6 januari 2021 är ett nytt datum för USA's historia, dagen då Trumpfans stormade landets kongresshus i en kuppliknande revolt då de folkvalda i byggnaden under vicepresident Mike Pence ledning skulle genomföra det slutgiltiga godkännandet av elektorsrösterna som valt Joe Biden till president. När … [Read more...]

Socialdemokraterna baxar fram polisstaten via olaglig pandemilag

Först och främst "VI HAR INGEN PANDEMI!". Det är ett påfund av WHO sedan svininfluensan och med deras felaktiga definition är varje säsonginfluensa en pandemi. För det andra, pandemilagen går emot svensk grundlag och konventionerna  om mänskliga fri- och rättigheter. I praktiken är detta … [Read more...]

Föreslagen Pandemilag är olaglig och måste stoppas!

Den av Socialdemokraterna föreslagna Pandemilagen är olaglig och har inget stöd vare sig i verkligheten, i svensk lag Länk,i vetenskapen eller i statistiken. Läkare över hela världen protesterar mot det vansinne som pågår i politiken och medierna. Coronahysterin baserar sig på osaklighet och … [Read more...]

John Biden och Kamala Harris ska leda USA!

Budskapet om att USA får en demokratisk president blir en kortsiktig pust. Efter att ha lyssnat på deras segertal lördagkväll den 7 november får man känslan av att det åter är möjligt. "Yes We Can!" Videon ovan är en bra inspiration. Kamala Harris tal översatt här: Men och det är ett viktigt men vad … [Read more...]

USA-valet: Trumps uttåg som dålig förlorare

Videon som kommer om man trycker på bilden är dock enbart med Guiliani. Man får gå in på SVT och klicka på aktuell video för att få det som står under bilden. Inför valet 2016 sa Trump att han inte skulle acceptera om han förlorade valet. Det ställningstagandet gäller nu när han blir utkastad ur … [Read more...]

Riv Coronamuren! Öppna upp samhället! Nu!

Vilka ska gå i bräschen för att återta samhället och ekonomin. Politikerna vågar inte ta risken att bli misstänkliggjorda för att ignorera smittan, ja en uppblåst historia och inte alls särskilt smittsam. Så vilka ska visa vägen och återta mänskliga rättigheter som erbjuder fullständig umgängesrätt … [Read more...]

Försvaret hävdar svensk suveränitet – den som vi inte har

Försvarsminister Hultqvist förklarar den höjda beredskapen på Gotland som en markering för att hävda svensk suveränitet. SVT Länk Det är något märkligt att inte ens vår försvarsminister har kommit till insikt om att vi inte längre är en suverän nation. Eller så deltar han i en mörkning av detta … [Read more...]

Munskydd ger inget skydd mot smitta!

Public Domain Collage munskydd niqab Sverigedemokraternas ordförande förespråkar ansiktsmask eller munskydd och följer Moderaternas ordförande i denna okunniga uppmaning. Saken är den att sådana munskydd inte är verksamma mot vare sig covid 19 eller andra influensor. Tvärtom riskera bäraren att … [Read more...]

Åtalet mot kina-ambassadören Anna Lindstedt – absurt

Ambassadör Anna Lindstedt står inför rätta för sitt engagemang. Det är en absurd anklagelse som sedan förvridits av UD lakejen åklagaren Henrik Olin. Att vilja får bort en ambassadör för att hon är "för engagerad" vittnar om synnerligen ömma UD-tår. Och förvisso är det från svenska UD anmälan … [Read more...]

Dags att avsluta coronabedrägeriet

Världens demokratier håller på att duka under för ett bedrägeri som vetenskapliga och dokumenterade fakta för länge sedan har avslöjat men där politiker och beslutsfattare antingen har drabbats av mental kollaps eller ingått i en global konspiration som genom spridande av rädsla orsakat masshysteri, … [Read more...]