Bank och Finansbolag

Bankens uppgift och uppdrag.

Centralbanken är en icke vinstdrivande samhällsinstitution som ska säkerställa samhällets ekonomi. Man sätter räntenivåer som affärsbankerna rekommenderas att lägga sig nära för att medverka till utlåning av medel vid investeringar och hjälpa till planering inför framtiden. För detta tar sedan affärsbanken en viss ränta och ofta en avgift för vissa tjänster.

Men vad som har skett är att svenska banker tar oproportionerligt höga avgifter och överskrider gränserna för rekommenderade räntesatser.

Bankerna och finansbolagen får kritik för profitering på transaktioner och pengar. Spektakulära bonusar baseras på motivet att tjäna pengar på pengar. Det uppmuntrar till vidlyftiga spekulationer. Systemet är i grunden osunt och måste bort.

Fractional banking ska förbjudas, här spelas med pengar man inte har.

Ett annat problem rör utdelning på aktier. Flera av dagens välmående banker räddades av svenska skattemedel. Tacken tycks vara att nu pungslå samhället för allt de är värda.

De som idag gör allt större vinster är således bankerna. Vilket är besynnerligt då de producerar allt färre tjänster. Det tycks också vara så att de fonder som går bra ur kundens perspektiv, ja dem avvecklar man och försöker lura på kunden fonder som går halvknackigt. Vad ligger bakom detta resonemang?

Parallellt med detta är bankerna också restriktiva med att hjälpa unga människor till bostad och företag. De kräver kreditvärdighet vilket oftast innebär att föräldrar måste gå in med borgen. Tryggt för banken. Vi har således fått banker som berikar sig men inte bidrar till samhället tillväxt.

Banksystemet har en instabilitet inbyggd i systemet och kan därför motivera sina excesser med att de behöver säkerställa en hög likviditet men svenskt bankväsende har idag sedan länge gått för långt.

20130201
Uppdaterat 20130211

%d bloggare gillar detta: