Hälsa viktigast av allt

Sensommaren 2012 var vi några som började diskutera hur vi i Sverige ska kunna förändra förutsättningarna inom bland annat forskning, kring vård och hälsa. Det blev det allt tydligare att det krävdes politiska ställningstaganden. Jag började genomföra en granskning av de politiskt etablerade … [Read more...]

Barnets framtid

Du som vill ge barnet och barnfamiljen den bästa av förutsättningar oavsett härkomst eller kulturell tillhörighet. Ett barn är livets gåva och hur vi vuxna väljer att vårda denna gåva är avgörande för inte bara barnets egen framtid och den lilla familjen utan också för hela samhället och … [Read more...]

Värna kulturen och dialogen

Kulturens olika uttryckssätt, visar oss vilka vi är. För många skulle en dag utan musik vara outhärdlig. Konsten blir spegelbilder för våra tankar och känslor. Teatern underhåller men ger också konflikterna nya perspektiv. Och vem kan idag tänka sig en värld utan TV och utan filmer. Kulturen är på … [Read more...]

En reglerad elmarknad

Klimatet förutsätter säker och miljövänlig energi och elförsörjning, med stabil och hållbar teknik. Men det måste också fungera på privat nivå med enkla elräkningar och en kontrollerad elmarknad där kravet på leverantören är entydigt. Samma slags redovisning av förbrukning, samma sätt att mäta, … [Read more...]

Ungdomens ljusnande framtid

Du som vill ha en skola för alla, en kunskapsgruva för eleven och inte en elevpengsgruva för riskkapitalister. Svenskt skolsystem har under Alliansen blivit det mest radikala i världen. Friskolor gör att elever får olika villkor. När man sedan ska avancera till högre studier har man också fått … [Read more...]

Låt hela Sverige leva

Vi vill ha en levande landsbygd från norr till söder. De som bor på landet ska ha en grundtrygghet och en basservice. Här har politiken främst under Alliansen lyckats avveckla landsbygden istället för att utveckla den. Genom att främja den nära marknaden höjer vi kvaliteten i alla avseende. … [Read more...]

Värna yrkesfisket

Östersjön hotas av ett skadedjur som skyddas av EU och Naturvårdsverket. Läs Christer Olburs rapport. Du som vill ha ett levande hav med rik kust och nära fiskemarknad måste kräva att vi återtar miljöpolitien och befriar oss från de tokerier som lett till att fisken mer än halverats i våra vatten … [Read more...]

Bevara våra basnäringar

Du som vill veta varifrån maten kommer och vill bevara våra basnäringar. … [Read more...]

Alla vill bli något

Skydda svensk arbetsrättslag och värna svenska företag så får fler jobb i Sverige. I Sverige är det kollektivavtal som garanterar löntagarna en rimlig löneutveckling. Detta skapar trygghet även för företagen. Så fungerar det inte i övriga EU och när nu företag från andra länder räknar på jobb i … [Read more...]

Vad är ett säkert samhälle?

Du som vill ha ett medmänskligt samhälle, som sätter människa före kapital. Vi håller med de väljare som anser att skola, vård och omsorg inte ska generera vinst till annat än folket. Läs värdegrund … [Read more...]

Uttåg ur EU

Sverige är inte längre en suverän stat. Läs detta en gång till och betänk att övriga nationer i Europa frigjort sig med svåra offer för att bli suveräna stater. Hur många förstår vad det innebär att Sverige är en lydprovins under alla suveräna EU-stater? Det påminner om feodalsamhället där de … [Read more...]

Du har ett val

Demokraterna vänder sig till dig som vill att samhället återtar skola, vård och ansvar för basnäringar, ekonomi och jobb. … [Read more...]

Frihet, jämlikhet, solidaritet

Frihet, jämlikhet, solidaritet … [Read more...]

Att fly till något nytt

Du ska alltid få en ny chans … [Read more...]