Deklaration

Målet med Demokraterna är på sikt att skapa ett alternativ till andra riksdagspartier.
Då krävs ett genomtänkt program och en organisation av medlemmar som är insatta i viljeinriktningen.

När Demokraterna första gången presenterades (Newsvoice 21 mars 2013 ”Namninsamling för Demokraterna – ett nytt och efterlängtat parti i Sverige”) ville initiativtagaren tona ned egen person och i stort sett anonymt berätta om denna möjlighet. Här presenterades inledningsvis kärnfrågor och huvudriktning.

Med anslutande intresserade ska sedan programmet utformas och vid en viss tidpunkt då 1500 givit stöd ska en ledargrupp röstas fram.

Målet är ansvarstagande och kunniga människor som kan ta Demokraternas frågor till sitt hjärta och verka för att Demokraterna utvecklas över hela landet. Bland dessa kliver de fram som vill ta en aktiv del. När denna grund är lagd röstas ledargruppen fram tillräckligt stor för att kunna ta plats i parlament och även representera Demokraterna i kommun och landsting.

%d bloggare gillar detta: