Ekonomi

Ekonomisk politik är nära förbundet med fördelningspolitik.

En sund ekonomi bygger på att man kan hushålla med sina resurser. Samtidigt måste vi vara beredda att investera för att förnya teknik och metoder och att säkra såväl standard som tillväxt. Denna ekvation är enkel. Den bygger på produktivitet, förmåga och uthållighet. En sund ekonomi förutsätter också ett sparande.

Som ekonomin har utvecklats så är de flesta länder beroende av lån och man får då ett ständigt sinande flöde av räntor. För att råda bot på de negativa konsekvenserna sätter man in åtstramningar. Dessa drabbas främst de som är sämst lottade. Genom att hålla nere lönerna tvingas även privatpersoner in i en lånekarusell och det i slutändan leder till att några få rika berikar sig ännu mer.

Mer om statslån här.

Vi förslår istället en ekonomisk politik som uppmuntrar till jobb och där ingångslönerna kan vara låga emedan kompetens och erfarenhet belönas. Vi förordar även en löneutjämningsprincip.

När det gäller orimligt höga löner, fallskärmar, pensionsavtal och bonusar föreslår vi kraftfulla åtgärder om möjligt vi lagstiftning. Vi föreslår reglerade löner och rimligare pensioner för ledningspersonal. Styrelser ska inte kunna tillåta excesser i lönepolitik särskilt inte om det är statliga bolag. Här ska ramarna vara mycket tydliga.

 
Associerade länkar
Bank och Finansbolag
Löneutjämningsprincip

%d bloggare gillar detta: