Energi

Omställningen av energi från kärnkraft, kol och oljebaserad måste vara ett av samhällets mest angelägna mål. Det rör även transporter. Nya miljöbilar som drivs av nya typer av batterier eller andra icke bränslebaserade lösningar.

Valet står idag mellan kärnkraft, vatten, Kol/Olja och möjligen gas.  Ytterst marginellt alternativa elkällor som sol och vindkraft. Mycket görs för att effektivisera användningen av den energi vi producerar. Men kan vi göra mer?

Vad är då klimatsmart energi? Vad är hållbara lösningar?

Hur illa vi än tycker om det så står vi idag i val mellan pest och kolera för att klara av elförsörjningen.

Olja, kol och kärnkraft dominerar.

Vi skulle kunna önska oss att vi får ut mer effekt av vattenkraften. Annars är den kärnkraft vi idag har på kort sikt möjligen att föredra hellre än kol och olja. Problemet är säkerheten och effektiviteten.

Det kan tyckas märkligt att man inte kan få kärnkraften att fungera bättre och det ökar inte tryggheten kring dagens verk. Parallellt med avveckling ska man motivera dem som arbetar där att bli bättre det är motsägelsefullt. En döende industri lockar inte till vidareutveckling och lockar inte till karriär. Detta problem måste lösas så länge vi är beroende av kärnkraftens el.

Alternativa energikällor

Vindkraft och solenergi levererar idag en marginell del av energibehovet. Det är inte realistiskt att tro att det är lösningen på kort sikt. Ändå är det viktigt att detta utvecklingsarbete fortgår.

Här borde den som arrangerar vindkraft eller solkraft lokalt vara skattebefriad. Att taxera lokal alternativ elkälla är vulgärt och kontraproduktivt.

Konflikten utmanar alla.

Oljans fångenskap

Stater och företag som lever av att leverera olja och dess sidoprodukter vill att vi ska fortsätta på den vägen.

Alternativa lösningar att driva motorer riskerar att köpas upp och skrotas.

Politiskt behövs en lösning för att säkerställa innovativa patent och få dem i produktion. Här kan Sverige bli ett föregångsland. Men då krävs statligt skydd och en stark vision.

Reglera elmarknaden

Ett bättre utnyttjande av elnätet för uppvärmning och övrig elförbrukning har inte gynnats av avreglering. Elkunderna har inte gynnats av avreglering tvärtom det har bara blivit krångligt och svårt.  Så återgå till reglering med tydliga säkerhets-, effektivitets- och miljömål.

%d bloggare gillar detta: