Entreprenörskap

Fri företagsamhet och entreprenörskap är landets traditionellt starka karaktär.
Ofta hänger det ihop med innovatörer och uppfinnare.

Uppmuntra innovatörer och stärk småföretagarna.
Det finns hur mycket som helst att förbättra och förnya. Skapa incitament för det.

Nedan några få exempel för att belysa att det finns inget område eller bransch som inte kan förbättras.

Hur kan man få till stånd en trafik som blir allt säkrare?
Bullar, pansarhinder och fartkameror är i grunden destruktiva lösningar. Vem kommer på hur bilen tvingas hålla hastighet i tätområden. En teknisk mekanisk lösning som gör det omöjligt för lastbilar och personbilar att överskrida tillåten hastighet.

Vem kommer på lösningen som gör att killar klarar av att pissa i toaletten istället för på kanten eller utanför?

Om var och en tänker till över vad man retar sig på så har man redan underlag för en ide till förändring.

Förenkla administrationen
Det finns också hur mycket jobb som helst av mer traditionell karaktär. Här handlar det om att först och främst klargöra för sig själv vad man helst av allt vill göra och hur man blir bra på det.
Sedan ska denna förmåga kunna ligga på en sådan nivå att köpare accepterar den. Det kräver kompetens, skicklighet och noggrannhet.

Sådana kvaliteter bör man klargöra redan i skolan. Naturligtvis bör man ha samma krav på en anställd som en entreprenör. Dvs att arbetet utförs på ett bra och ansvarsfullt sätt.
Skillnaden för en entreprenör är att man får ta så många fler uppgifter och är man ensamföretagare kan dessa uppgifter upplevas som övermäktiga. Av sådana skäl bör detta underlättas genom förenklade redovisningar och system som inte belastar ensamföretagaren med arbete som tar bort arbetstid.

Underlätta kommunikationen från Entreprenörer till kunder

Marknadsföring är ett ständigt problem för enskilda företagare liksom för de allra flesta företag. Hur kan man underlätta kommunikationen ut till kunder. Och även för samverkan mellan entreprenörer?

%d bloggare gillar detta: