Forskning och Utbildning

FoU, Forskning och Utbildning är avgörande för samhällets utveckling. Genom forskning får vi data för att kunna dra olika slutsatser. Som vi vet är vetenskapen kringgärdad av såväl etik som idealistiska motiv och ändå riskerar den att bli trivialiserad och utnyttjad.
FoU måste därför vara transparent och klara granskning.

Akademierna lever sin egen värld och tyvärr har karriärsutvecklingen ibland gått före vetenskapen.
FoU har idag hamnat i obalans vad gäller såväl inriktning som innehåll. Det har även påverkat tillsättning av tjänster och fördelning av forskningsbidrag. Här förordas en överordnad kritisk granskning.

FoU har olika syften, mål och dimensioner. Det finns syften som är direkt samhällsorienterade för att reda ut ett område/problem och kunna komma med väl avvägda förslag. Det finns andra syften, grundforskning som handlar om att ta fram orsaker och sammanhang. De kanske inte är omedelbart praktiskt användbara men viktiga för att förstå samband. Dessa kan i senare skede bli avgörande för utveckling och förändring.

Naturvetenskap på Humaniorans bekostnad
Det behövs en genuin genomlysning av akademierna och av den ojämna fördelningen där naturvetenskapen i stort sett tagit över anslagsfördelningen på humaniorans bekostnad.

Vi har också en naturvetenskap som på vissa håll dirigeras av osunda motiv i organiserad form. Här måste Kungliga Vetenskapsakademin skärskåda sin organisation för att återknyta till vetenskapens etik och mål.

FoU utsatt för osund styrning
Innehållslig och kvalitetsmässig revision görs på institutioner i Sverige, detta bör även omfatta etik och tveksam anknytning till industrier, branscher och spektakulära organisationer som utnyttjar demokratin för att rasera den.

FOU i Sverige

%d bloggare gillar detta: