Förslag-Tyck till

Här läggs förslag från ”Tyck till” och ”Facebook”.
Det finns många områden och kan därför vara svårt att kategorisera.
Tack för alla tips som kan förändra komplettera, utveckla, lägga till.
——————————

2019-03-15

Individrätt med en grundlagsfäst äganderättslag,

Insändaren föreslår en ny grundlag som bygger på den objektiva rättsgrunden.

Det innebär en individrätt med en äganderättslag, grundlagsfäst, eftersom äganderätten hittills inte haft någon lag alls. Dagens många problem har sin upprinnelse långt tillbaka i tiderna, såväl inom som utom Sverige. Jag har stannat dels vid John Locke och hans försåtliga ägandemöjlighet 1690, den möjlighet man använder i dag om man har pengar tillräckligt för det, dels vid 1800-talets många olika sk socialistiska personer och bråkmakare. De enda konstruktiva jag fann var dels François Quesnay (död 1776) och Pierre-Joseph Proudhon (1809–1865), som var Marx bittraste hatobjekt, därför att P var kooperatör och en hängiven individrättsteoretiker och praktiker. Dessutom en av de få sk socialister som alls själv arbetat. Han var bonde, diversearbetare och grafiker senare i livet.

Denna nya individrätt, vilken jag inte sett på andra håll inom idéhistorien sedan jag började läsa idéhistoria, historia, genus, statsvetenskap osv vid SU, UU och LU. Det finns ingen sådan alls tidigare och dem MÅSTE till för att vi skall kunna lösa problemen i dag. Men med en befolkning som invaggats i passiv kunskapslös konsumism är det omöjligt om man inte börjar utbilda små grupper i denna nya rättsgrund, som jag baserat i individens existens, organismen för att vara mer exakt. Det är denna en grundlag måste försvara och de inbyggda egenskaper vi alla har fått av skapelsen självt – objektivt. Därför måste utkomst, yrke, försörjning, bostad, äganderätt och mycket annat beskrivas i en ny grundlag, därför att den hittillsvarande är ogiltig och dessutom likgiltig.

Därtill kommer en del nödvändiga kunskaper om den utländska och typiskt svenska sk värdenihilismen, påhittad av Axel Hägerström, Sveriges första anställde marxistiske professor. Han anställdes år 1911 som professor vid UU på sin avhandling ”Om den objektiva rättens begrepp”, vari han påstår att det inte kan finnas värden, i synnerhet inte objektiva värden ! Som om luften inte vore objektiv, varförutan vi inte kan andas och dör i svåra plågor. Livsbehoven måste därför försvaras i en ny grundlag.

Insändare 20190315

————————————————–

2018-02-18
Swexit – ja tack

Svenska politiker har skrivit in EU-medlemskapet i grundlagen, vilket innebär att det krävs två mandatperiods majoriteter för att ändra beslutet, innan man ens kan påbörja sitt utträde.

Sverige ska gå ut ur och lämna EU för det kostar Sverige 40 miljarder varje år. Det är bättre att satsa dessa pengar på fattiga länder och skola, vård och omsorg i Sverige.

Politikerna i Sverige måste våga utlysa nyval om EU för de vet att svenska folket kommer rösta nej till EU om det skulle vara val idag! När Sverige röstade ja till EU var det något helt annat än var det är idag!

Wallström varnar för brexit faller EU samman kan det innebära en katastrof för politikerlönerna i hela unionen. Jimmie Åkesson: EU har blivit ett monster

Det vi ska arbetar för är att det svenska folket ska själva bestämma över vilka lagar och regler som ska gälla i Sverige. Vi måste stoppa maktöverföringen till Bryssel och bryta trenden där unionen gått från ett mellanstatligt samarbete mot allt mer överstatlighet och federalism. Vi vill att svenska folket ska få ta ställning till det EU som vuxit fram i en ny folkomröstning.

Min förhoppning är att fler länder, även Sverige, på sikt kommer att följa Storbritanniens väg och kräva att makt flyttas tillbaka till de enskilda länderna. Och om detta inte sker, bör länder överväga att lämna unionen innan EU har blivit den fullskaliga federation som vissa vill. Handel och samarbete är en självklarhet, men utan politisk överstatlighet.

EU vill ta makten på så många områden som möjligt från de enskilda länderna. På så sätt förlorar människor möjligheten att kunna påverka sina liv, sin egen vardag och sitt eget lands framtid! Swexit, ja tack!

Ulrik Petersson
Skillingaryd

SVAR DEMOKRATERNA:

Ett förslag är att Sverige lämnar EU och återgår till tidigare handelsöverenskommelser med Europa före EU, på samma sätt som Norge idag har.

Läs vidare BP 2013 EU uttåg

BÖRJE PERATT DEBATT:

EU är ingen folkvald församling och Sverige ingen suverän nation.
EU ballongen som spricker?
Sverige lyder under EU-lagar, grundlagsfäst 2010

————————————— 2014

Den komplexa demokratin det bästa vi har
All diktatur är förfärlig, både kapitalistisk högerdiktatur och kommunistisk vänsterdiktatur. För att det inte skall bli alltför mycket slagsida i debatten efterlyses kapitalismens systemfel och högerns mörka förflutna med lik i garderoben och dess brott mot mänskligheten: Läs vidare:
Länk Insändare 6 juli 2014: Den komplexa demokratin det bästa vi har

TEXT: Siv Wernborg, Fil mag

SVAR DEMOKRATERNA: Demokrati uppdaterad 2016 /Börje

Demokrati är den enda form och ideologi av samhällsstyre som vill tillvara på alla människors intressen och viljor. Eftersom alla styrelseformer har olika kvalitet, mycket beroende på vilka människor det är som är intresserade av makt och vilken moral dessa människor har när det gäller rättvisa och delegering, så får det avgörande betydelse för innehåll och genomförande av beslut. Läs vidare: Demokrati

——————————————-
Varannan blir sjuk av vanliga läkemedel
Publicerad 16 juni 2014, INSÄNDARELÄNK

SVAR DEMOKRATERNA: Läkemedelsindustrins dominans är ett omfattande och svårt problem då de försvårar för en hälsovård som gynnar befolkningen, patienten, sjukvården och utbildningen. Rent av kan man påstå att den makt som samverkar med läkemedelsindustrin har allvarligt skadat (korrumperat?) våra myndigheter och utgör ett hot mot demokratin, utbildningen och forskningen.

Vi ska inte förneka betydelsen av vissa läkemedel men att låta läkemedelsindustrin krossa alternativen är ytterst besvärande för de politiker som accepterar detta och kanske är delaktiga i fulspelet. Den närmaste A_Ö länken så långt är Medicin

Börje juni 2014

————————
Insändare 2013
Vad kul! Grattis det är inte var dag man får se ett parti födas. Jag tycker det ser väldigt bra ut, jag har skrivit ett lite inlägg om immgration för jag hittade ingenting om det. Jag tror nämligen att det är en av de viktigaste frågorna som touchar det mesta i samhället som:

· Ekonomi (det är ju utan tvekan en stor kostnad för landet vilket ju inte diskuteras öppet)

SVAR DEMOKRATERNA:
Eko-Effektiv Ekonomi
Ekologisk ekonomi
Ekonomiskt system
Ekonomisk politik

· Utbildning (utmaningen som den svenska skolan har för alla elever blir ju ännu större när många elever inte har språket eller deras föräldrar)
SVAR DEMOKRATERNA: Utbildning – forskning

· Jämställdhet (i Sverige har kvinnorörelsen under 100 år kämpat för det relativt jämställda samhälle vi har, de flesta som kommer hit kommer från länder som ligger efter oss, i vissa fall extremt långt efter)
SVAR DEMOKRATERNA: Jämställdhet

· Hälsa ( många som kommer hit som flyktingar har varit med om hemska saker och det för med sig stort tryck på vår hälsovård och den verkar ju inte klara av det som det är nu)
SVAR DEMOKRATERNA: Hälsa

· Arbetsmarknad (faktum är att vi skulle ha arbetslöshet även om vi inte tog emot några invandrare alls, hur ska vi klara att människor blir självförsörjande?)
SVAR DEMOKRATERNA:
Arbetstagareproblematik
Arbetstagare
Arbetsmigration

· Brottslighet (segregation och utanförskap leder till mer brottslighet, det är ett känt dilemma och just nu ökar vi på detta hela tiden)

Jag är förstås medveten om att detta ämne är så oerhört känsligt och infekterat att det krävs stor diplomati när man ska formulera sig. Tänk om man kunde få med sig både personer med invandrarbakgrund och personer som tidigare röstat på SD. Det skulle vara ett kvitto på att man lyckas tror jag. Så man kan ju fundera lite på hur det skulle gå till.

Christina

SVAR DEMOKRATERNA Om brottslighet: Denna fråga hamnar under Kriminalvården

Tack för dina frågor Christna. Du hittar i A-Ö hur Demokraterna vill utveckla de områden du nämner. Jag har lagt in svaren under varje ämne/rubrik.

/Börje

————————–

IMMIGRATION (Insändare februari 2013)

Hej, mycket intressanta saker och mycket som jag håller med om direkt. Undrar bara hur tankarna går runt immigration. En ständigt het fråga där ”vanliga” människor verkar stå rätt långt från både politiker och mediapersoner.
Vad jag märker är ju att diskussionerna i tv-sofforna skiljer sig från diskussionerna runt kaffeborden och middagsborden på så vis att de senare är mer nyanserade. I TV-sofforna är alla så väldigt noga med att framstå som goda människor att de tävlar i att vara mest emot all typ av reglering av invandring. För att inte tala om tävlingen att tycke mest illa om SD.
Det är ju en utmaning för ett litet land som Sverige att ta emot så många människor från så många olika delar av Världen såklart, varför ducka den frågan? Och utmaningen med att få dessa människor att känna sig som hemma här och ordna så att de kan jobba och försörja sig. Hur ser Demokraterna på det här, att vara human och mänsklig kan ju kosta mer än vi mäktar med, vad gör vi då?

SVAR FRÅN DEMOKRATERNA:
Jo det är en utmaning där SD just nu äger frågan. Också en orsak till att SD får höga opinionssiffror. Socialdemokraterna mörkar problematiken och alla övriga är rädda för att bli kallade rasister om de andas något om alla de problemområden som en ohejdad immigration med oförberedd mottagning orsakar. Denna fråga om någon visar hur fegheten kan lamslå politiker. Länk Immigration 2013. /Börje febr 2013

—————-

Meddelande: Hej!

Oerhört intressant!
Har just läst så ögonen blöder och min tanke är:
Går det att genomföra?

Självklart!
Men så sorgligt att jag tänkte så… Vi har hamnat i en hopplöshet, efter så många år av märklig demokrati.

Kring transporter undrar jag hur resonemangen går. (Det fanns inget att läsa i den frågan här på hemsidan.) Jag hoppas att ni står för och förstår att Sverige är ett avlångt, glesbefolkat land. Vi behöver kunna ta oss med bil, utan att det kostar halva inkomsten. Finns det kollektivtrafik, så är den förstås att föredra, men i stora delar av landet har vi inte möjlighet att ta varken buss eller tåg. Här känns det som om de flesta partier har för många ”storstadspolitiker”… Värna om vår rätt att leva på landsbygden! Och alla företag som ger sina anställda möjlighet att jobba hemifrån borde få skattelättnad. (Mindre transporter, mer miljövänligt.)

Tack för ett härligt initiativ!

Karin

SVAR FRÅN DEMOKRATERNA:
Tack Karin du hittar en del om transporter under A-Ö Transporter

Jag har också lagt in din insändare där. /Börje


Insändare 2013

Hej

Mycke gnäll på newsvoice om Fra. Kolla där så du ser va de tycker. Kanske ändra eller låta de ändra.

Tern

Newsvoice Kommentatorsinlägg här

SVAR FRÅN DEMOKRATERNA: Tack Tern ska kolla och komma med förslag/Demokraterna

Har nu läst på om FRA diskussionen på Newsvoice och kan konstatera att de flesta inte är insatta var sig i FRA-lagen eller varför den finns. Många pesudoskeptiska kommentarer. Dvs fördomar och okunskap. FRA är vårt försvar mot terrorism och även om vi hitintills klarat oss bra så kan en bakbun den säkerhetspolitik medföra att vi blir mer öppna för terroristdåd. Det är bekymmersamt och jag undrar hur många som står på sig i sitt motstånd den dag Sverige drabbas. /Börje
LÄNKAR A-Ö
Försvarspolitik
FRA-lagen

—————————-
Jorge Antonio Madridista på FACEBOOK
Jag har skrivit på, vill egentligen inte ha politik överhuvudtaget. Men om detta är enda chansen till att kunna besegra det systemfel vi lever under -så låt det vara så.

Kjell Holmsten på FACEBOOK
Om detta håller vad det lovar ser det mycket ljust ut – Skriv på!
Jag har precis skrivit på och tackar newsvoice.se för info! Ett parti som kan dissharmoniera dagens riksdagspartier och föra fram folkets vilja är ju toppen. Är gärna med.
—————————-

Om ett nytt parti ska ha en framtid som skiljer sig från de nuvarande krävs en typ av parti.
Den princip som måste ligga till grund för ett demokratiskt parti är:
Varje person som väljs skall också kunna avsättas med omedelbar verkan. Dvs den som valts ska inte ha sitt mandat på bestämd tid. Om vederbörande åtnjuter väljarnas förtroende behövs ingen tidsbegränsning.
Om det är tvärtom ska en opinion av en viss storlek (kan diskuteras) kunna kräva en omröstning med syfte att ersätta personen ifråga.
Princip nummer två: Ingen ska kunna tjäna mer än sin lön genom att inneha ett heltidsuppdrag som förtroendevald. Dvs att ekonomiskt incitament för att kandidera till en post får ej föreligga.
Utan dessa principer kommer ett nytt parti att gå under eller urarta av samma skäl som de nuvarande.
Självklart ska partiet ha dessa principer som ett krav på att också kommun och riksdagsfolk ska omfattas av dessa.
Namn: Kjell P

———————–

Jag är intresserad att medverka i diskussioner om vår sjukvård, drogpolitik, utbildning, immigrationspolitik
Namn: Ronny

———————–

Kräv riktig religionsfrihet, dvs. rätt till frihet FRÅN religion genom att förbjuda alla religiösa yttringar på offentliga platser, förbud av religiösa friskolor och omskärelse av omyndiga pojkar.
Namn: Rolf

———————–

Hej- Jag är intresserad och kunnig inom alternativ sjukvård och medicin. Har ideer om en giftfri cancervård. Det sociala kontakten mellan människor bygger på tillit, rättvisa och humanism, det är något som följt människan sedan begynnelsen. Nu tror jag ju inte att Demokratiska partiet kan få någon större funktion idag, men för framtiden finns säkert potential och jag är beredd att arbeta för ett medvetet och öppet folkligt parti. Men som med allt annat där människor samlas kommer det alltid att finnas strebrar, så är det bara och till slut går ett parti under om det inte finns klara regler hur detta skall undvikas, det anser jag vara ett av de viktigaste målen med ett folkligt parti där partipolitiken är underställd en folklig församling typ den i Kina! Folkets styrande organ är grunden anser jag – Punkt!
Namn: Kjell

%d bloggare gillar detta: