Insändare: ”vägra skriva ut receptbelagda mediciner”?

Bästa medmänniskor, media/journalister och politiker

Att skydda varandra, att hjälpa varandra, att vara goda medmänniskor, att utvecklas i tiden med att vara ett föredöme där vi alla tager ansvaret och därmed att samhället vi lever i utvecklas i demokratisk ordning.

Via god medmänniska kom ett mail med en länk, till en artikel som du bör läsa, för via goda medmänniskor har att vaksamt se upp med vad ”läkarskrået” och läkemedelsindustrin sammantaget månglar ut via ”receptblocket”.

Frågan blir, kan vi alls lita på läkare/läkemedelsindustrin, särskilt utifrån det du nedan kan läsa och tidigare fått del av bl.a. via Nordiska Cochrane-centrets chef Peter Gøtzsche?(se tidigare massutskick)

Är det dags för läkarskrået i Sverige att starta folkhälsokampanjen ”vägra skriva ut receptbelagda mediciner”?

Varannan blir sjuk av vanliga läkemedel

Publicerad 16 juni 2014, LÄNK

”Hundratusentals människor blir sjuka av vanliga läkemedel. Upp till varannan drabbas av läkemedelsrelaterad sjuklighet som skapar vårdkostnader på upp till 19 miljarder kronor.
Det visar en färsk avhandling från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Hanna Gyllensten, apotekare, forskare och nu också doktor vid Sahlgrenska akademin har tagit hjälp av expertpaneler med läkare, enkätundersökningar med 7 000 personer och gått igenom nära 5 000 patientjournaler, för att röna ut hur hög den läkemedels- relaterade sjukligheten är. Siffrorna är iögonfallande.

– Det är alarmerande. Uppgifterna ligger inte jättelångt ifrån vad vi vetat innan, men med lite andra undersökningsmetoder har vi kunnat visa att detta också får konsekvenser utanför vården. Tidigare uppgifter har varit mer fokuserade på sjukhusinlagda patienter, säger Hanna Gyllensten.

Enligt expertpanelen med läkare drabbas 50-60 procent av alla patienter som får vård i Sverige under ett år av någon form av biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende eller otillräckliga effekter.

Vad är det för typer av läkemedel?

– Det är egentligen alla läkemedel som kan ge sådana här problem. Det vi kan se i studierna i stort att det är de vanliga läkemedlen som ger mest problem, som läkemedel mot depression eller smärtlindring. De läkemedel som förskrivs mycket, ger också mycket besvär, säger Hanna Gyllensten.

Är patienterna felmedicinerade eller vad är problemet?

– Det är blandat. Biverkningar är en stor del och det är besvär som uppstår när man använder läkemedlet på rätt sätt. Men sedan verkar otillräcklig effekt av läkemedlet vara en stor del, säger hon.

Förutom ett stort enskilt lidande leder också biverkningar och följdsjukdomar till direkta kostnader för patienterna på mellan 4 000 och 10 000 kronor per år.

Tidigare undersökningar har fokuserat på patienter som ligger inne på sjukhus – men avhandlingen visar att en stor del av kostnaderna för sjuklighet orsakad av läkemedel finns ute hos allmänheten som vänt sig till primär- och öppenvård. Kostnaderna för den läkemedelsrelaterade vården är upp till 19 miljarder kronor per år.

– Vi kan se att det finns resursförbrukning även utanför vården med produktionsbortfall, men det har vi inte kunnat sätta prislappar på i de här studierna tyvärr. Människor har varit hemma från jobbet på grund av läkemedelsproblem och anhöriga som fått vård. Så klart är det inte riktigt bra, säger Hanna Gyllensten.

Fakta: Många drabbade

Enligt expertpanelen av läkare drabbas 50–60 procent av alla patienter av läkemedelsrelaterad sjuklighet under ett år.

I enkätsvaren rapporterade 19 procent läkemedelsrelaterad sjuklighet – under en mätperiod på en månad.

I journalerna kunder forskarna se att det var 12 procent av befolkningen som var drabbad under en tremånadersperiod.

Marie Kennedy GP

Bästa medmänniskor

Vård Sverige/landstingsvården/skolmedicinen har som synes ”grävt sin egen grav” med att som synes göra aktivt folk sjukare och sjukare med att legitimt skriva ut via receptblocket sk läkemedel och mediciner, som bevislige gör svenska folket sjukare och sjukare.
· Vad och är syftet att ”gräva graven åt svenska folket” och vem bär yttersta ansvaret för att detta tillåts fortgå?

· Finns någon/några som har ekonomisk vinning i att detta tillåts fortgå?(följ pengarna)

· Om så är fallet finnes stor sannolikhet att Sverige är ett makt- och myndighetsmissbrukande och synnerligen korrumperat moder Svea?

· Existerar en ”stat i staten” där i akt, mening och syfte är att via ”läkarskrået” och ”receptblocket” utsätta människors liv och hälsa för synnerligen mycket stora risker, och enorma kostnader för det allmänna?

· Visste du att via ” Apotekets statistik över receptbelagd medicin. Av statistiken framgick att ca 6,5 miljoner svenskar äter receptbelagd medicin varje år.”(ingen hälsokost direkt så att säga)
· Kan alla inse att dessa receptbelagda mediciner kommer via läkarskråets receptblock allmänheten till del?

· Skolmedicinen har som synes misslyckats med att värna liv och hälsa. Folkhälsan i Sverige är som synes utsatt för ett synnerligen allvarlig övergrepp via ”skolmedicinens” och vård Sveriges(landstingsvården) tillkortakommande.

· Alltså via läkarskrået som synes ställer sig bakom att föreskriva via receptblocket dessa så kallade mediciner, som bevisligen åsamkar befolkningen/allmänheten synnerligen stor skada och lidande, därtill fara för liv och hälsa.

· Kan någon ansvarig alls, inom läkarskrået, ytterst ansvariga politiker, se och förstå att 7-8 varje dag dör inom vård Sverige pga. felbehandlingar, felmedicineringar och fel diagnosticeringar?

· Förstår läkarskrået och de ytterst ansvariga politikerna att som synes är detta ett ”folkmord” som drivs i regi av svensk skolmedicin/vård Sverige och därtill inga/ingen ansvarig finnes?

· Svenska folket har att själva taga ansvaret för liv och hälsa för ytterst ansvariga politiker, läkarskrået och läkemedelsindustrin har som synes inget ansvar alls, ingen ansvarig finnes för att detta tillåts fortgå, eller?

ü Vem skall utkrävas ansvaret för att detta tillåtas fortgå i Sverige?

ü Är någon alls ytterst ansvarig eller styr i Sverige den ekonomiska makten? Och därmed är demokrati, rättssäkerhet/patientsäkerhet som bortblåst?

ü Vad är girighet?

v Vart tog demokratin och rättssäkerheten vägen i vårt vackra sommar Sverige?

v Är det dags för läkarskrået i Sverige att starta folkhälsokampanjen ”vägra skriva ut receptbelagda mediciner”?

Insändare inskickad av:
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
Sweden
e-post [email protected]
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)
SKYPE nr voulf56

SVAR

Demokraterna svarar genom Börje Peratt

Jag är nu inte mot skolmedicin utan tycker att den ska vara parallell och samarbetande med integrativ medicin för att få en holistisk vård.
Jag tror inte på att EU är en lösning. Rätten att söka alternativ vård fanns innan EU och då kunde man liksom idag ta hjälp från expertis globalt. Nu senast 7 juli 2014 rapporterade media ett exempel då en patient beviljades vård i Japan.
Patient får ersättning för cancerbehandling i Japan
Fler kan få strålterapi i Japan SR Ekot
Nästa fråga man bör ställa sig är om integrativa behandlingsmetoder kan vara alternativ.
/Börje

%d bloggare gillar detta: