Hälsa

Hälsa är en fråga både om psyke och kropp. Psykisk hälsa och fysisk hälsa är integrerade med varandra. Därför är det angeläget med en vård som bygger upp människor känslomässigt, mentalt, intellektuellt och kroppsligt.
Vi behöver en miljö som främjar hälsa och det omfattar även kosten. Hur vi utbildar för hälsa i skolan och vad som erbjuds i affärerna. Sjukvård och läkarutbildning i både skolmedicin och naturläkekonst. Allt hänger ihop.

Med detta som utgångspunkt kan man analysera i stort sett varje vårdinsats och utfallet av en sådan.

Några internlänkar angränsande ämnen

Fysisk Hälsa
Medicin
Alternativ medicin
Psykisk hälsa
Vård och omsorg
Kvinnans hälsa
Kvinnas omvårdnad och hennes hälsa är idag särskilt angelägen. Det tas upp under vård och omsorg.

Ohälsa

Psykisk ohälsa
Trots ett relativt sett högt välstånd är det enligt studier i internationell jämförelse orimligt stor andel av svesnk befolkning som lider av psykisk ohälsa. Anledningarna till det kan vara många. Men det centrala är att man löser inte problemet med piller eller elchocker. Endast möjligen symptom. Man kan döva och dämpa psykiskt illamående med läkemedel vilket samtidigt innebär att man riskerar att sänka livsenergin och drivkraften.
Här är det angeläget med god kontroll av utövarna för att värna de som är utsatta. Det gäller även alla slags behandlingshem och metoder. Vi måste få en inriktning som baserar sig på medmänsklighet, tolerans och empati. Dvs sann humanism.
Eftersom varje människa är unik finns inga generella metoder som passar alla. Däremot är det angeläget att legitimerad kompetens ansvarar för vården.

Fysisk ohälsa
Mängden läkemedel som lösning på hälsoproblem har urartat och det är angeläget att söka och använde alternativ som ger färre biverkningar. Läkaren bör i sin utbildning få kunskap i såväl skolmedicin som alternativa former. Jämför med utbildningen i Indien.

Vaccinmarknaden är ett område som måste ses över och regleras.
Immunförsvaret och motståndskraften minskar genom vaccin och gör individen på sikt ännu mottagligare för sjukdom. Det finns sjukdomar som vi bör vaccinera mot, men inte influensor och inte svininfluensa. Satsningen på detta var när det rör svininfluensa grotesk och de enda som vinner är läkemedelsbolag.

Integrativ sjukvård

Står egentligen för alternativ medicin och alternativa metoder.
Här pågår sedan Vetenskap och Folkbildning bildades en mycket aktiv insats mot alla alternativ. Orsaken till det är inte för att gagna människors hälsa utan för att gynna läkemedelsindustrin.
Eftersom organisationen har ett internationellt nätverk lyckas man även påverka EU.
Många av vår sjukvårds- och hälsometoder bygger på hundratals års ja tusenårig empiri såsom Yoga, Akupunktur, Ayurveda och bruk av medicinalväxter. Metoder som har utvecklats genom försök och lära (learning by trying again). Problemet är således skolmedicinens motstånd med den bakomdrivande läkemedelsindustrins motiv. De har lyckats skapa sådan osäkerhet att EU försvårat för dessa metoder. En gigantisk konspiration mot människans rätt att kunna välja varierad vård.

1 maj 2011 genomförde EU direktivet om traditionella växtbaserade läkemedel (THMPD) som gjorde tusentals medicinalväxter illegala. De flesta av de mest användbara och effektiva växtbaserade produkter på EU-marknaden förbjöds. Detta inkluderar medicinalväxter som är förknippade med mycket långvariga icke-europeiska sjukvårdssystem som traditionell kinesisk medicin (TCM), tibetansk medicin, Ayurveda, Södra Afrika, Amazonas och andra traditioner.

Ett politisk parti som vill förändra förutsättningarna och stärka rätten till alternativ måste anamma tanken om en gigantisk omkastning av vård för att ta tillvara på erfarenheterna, använda metoderna professionellt och erbjuda människan rätten till en i sann mening rik vård.

Naturligtvis är EU’s lagstiftning i frågan ännu ett starkt skäl att lämna EU.

3 feb 2013/BP

%d bloggare gillar detta: