Jordbruket

Sedan Sverige blev medlem i EU är vår jordbrukspolitik helt och hållet en del av den gemensamma europeiska jordbrukspolitiken, CAP (Common Agriculture Policy).

Jordbrukspolitiken står idag för ca 40 % av EU:s totala budget. Många svenska partier anser att EU:s gemensamma jordbrukspolitik måste reformeras i grunden, avregleras och marknadsinriktas för att kunna bli till bättre nytta för konsumenter, producenter, miljö och landsbygdsutveckling.

Demokraterna ifrågasätter EU´s jordbrukssubventionerna, de så kallade direktstöden är kontraproduktiva.

Se EUs revision (2001)

Trenden mot allt större och allt färre mjölkproducerande gårdar i EU har fortsatt. Rationaliseringen av sektorn har medfört att ett stort antal små gårdar har försvunnit.

De portugisiska och svenska mjölkproducenterna tjänar minst i EU

När det gäller jordbruket är det ytterst viktigt att stärka de nära brukarna och att minska de långa transporterna, det gäller inte minst djur. Här ska Sverige stimulera lokala slakterier som kan garantera goda och säkra metoder, hög kvalitet och bästa tänkbara trygghet för de livsmedel man producerar. Varumärkning säkerställer härstamning och hållbarhet.
Det måste vara svensk politiks viktigaste uppgift också av skär som civil beredskap. Sverige ska alltid kunna garantera sin befolkning föda. EU´s direktiv går åt andra hållet. Demokraterna är ensamma om denna lågskalighet och decentralicerade produktion och marknad.

Jordbruksföretag har betydelse för levande landsbygder. De som brukar jorden bör även framöver få ersättning för en god förvaltning av kollektiva nyttigheter som biologisk mångfald, ren luft och rent vatten. Man bör därför ge incitament till det svenska jordbruket för att bevara öppna ängsmarker och biologisk mångfald.  Miljöinriktning kan breddas för att omfatta restaurering av våtmarker och andra för naturen så viktiga biotoper.

Vi behöver dessutom en politik som garanterar säkra och sunda livsmedel. Här får ekojordbruket en speciell roll för kvalitet och det kräver även en näraliggande marknad.
En svensk marknad under god svensk kontroll möjliggör en god livsmedelssäkerhet.

GMO

Dagens forskning inom GMO visar på negativa konsekvenser både för vår natur, våra djur och för oss människor.
Syftet var att skapa gynnsammare förhållanden för året om odling och lönsammare avel. Då forskningen är oerhört bristfällig inom GMO-frågan, så bör försiktighetsprincipen beaktas och GMO minimeras i högsta möjliga grad.
Länkar om GMO
GMO – Genmanipulering Länk
PM: Genmanipulation (GMO) LÄNK
GMOfrizon
Föreningen Initiativ Närodlat i Järna arbetar för frihet från GMO.
Genom skyltar från föreningen visar man sitt ställningstagande:
Att värna rätten till
Utsäde
Odlingsmetod
Matkvalitet

Bönderna tvingas av EU direktiv bort från att vårda öppna landskap och ska plötsligt börja odla energiskog. Flera bönder vägrar särskilt de som sett sina fäder slita för att just vårda öppna landskap. Mjölkböndernas situation är ohållbar.

pdffil

Politik som inte gynnar svensk huvudnäring representeras bl a av Folkpartiet:

”Att alla former av gränshinder mot omvärlden ska borttagas. Export-, pris- och produktionsstöd bör avskaffas.

Folkpartiets avreglerade jordbruksmarknad tar död på det svenska jordbruket och vi får kött- och mejeriprodukter som transporterats genom halva Europa.

%d bloggare gillar detta: