Kultur och fritid

Kultur och fritid är för många människor det som ger livet innehåll och mening. Naturligtvis har jobbet för många, en stor betydelse. Faktum är att alltfler förvandlar sin hobby, sitt kultur- eller fritidsintresse till jobb.

Familjens samhörighet och delaktighet utvecklas inte enbart i att tillgodose primära behov såsom mat. Även om också måltider skulle kunna betraktas som kultur och borde ses som viktiga för familjens välbefinnande. Studier visar att de familjer som har en god måltidskultur också utvecklar sammanhållning och förståelse.

Med kultur och fritid i ett större perspektiv så avser det allt man gör för att underhålla sig själv och andra. Här ingår media, musik, teater, film, idrott, att vistas i naturen, resa, samla på frimärken, dansa, spela spel o s v.

Samhället har en viktig uppgift att bereda alla åldrar ett rikt utbud och möjlighet att själv påverka vad man vill fördjupa sig i.

Det ska finnas möjligheter för såväl spontanidrott som organiserad. Här är det viktigt att samhället också bevakar att människor inte far illa. Särskilt inom idrottens värld är det angeläget att hålla koll på etik och moral liksom inom religionsutövning.

%d bloggare gillar detta: