Kultur

Människan är i princip beroende av en kreativ och skapande kommunikation för att ge livet mening. Musik, bilder, konst, teater, dans, film, TV, radio genomsyrar våra liv dagligen och stundligen.

Återrusta den lokala kulturen
Demokraterna föreslår ett breddat kulturutbud finansierat av en särskild kulturskatt på allt kulturutbud och på varje TV, radio, dator, mobil eller digital platta, ungefär som det fanns en kassettskatt förr i tiden.

Här föreslås också en utveckling av lokal-TV för lokalt producerat material, kortfilm, dokumentär, musik, idrott på lokal nivå.

Lokal kultur är en självklarhet och med den följer även musik, teater, dans- och musikalutbildning för barn och vuxna som kan resultera i lokala revyer. En modell för finansiering av detta som även omfattar fria grupper kan bygga på både statligt och kommunalt stöd. Framför allt bör det bygga på företagsamhet och att stimulera kulturarbetarens entreprenörskap. På de mindre orterna bör därför finnas incitament som gör att alla kan ställa sig bakom ortens kulturutövning och se de mjuka och de hårda vinsterna med detta.

Lokal konsthall inspirerar till måleri. En sådan konsthall kan förutom utställningar även förmedla utbildning, kurser, resor, stipendier mm. Ett rikt kulturliv börjar lokalt.

Kultureliten
Varje land måste också ge stöd till kultureliten de som producerar kultur av högsta kvalitet. Att säkerställa denna yrkeskår är angeläget.
Dock föreligger ett protektionistiskt problem särskilt på filmens område där rådande konstruktion blir ett skydd och ramverk som ställer alla som inte är med utanför. Det är i längden kontraproduktivt. Vi har fått ett slags skrå som bara gör dagens bransch glad men knappast morgondagens.

Upphovsrätt och fildelning har sedan internet varit ett alltmer prövat område. Illegal fildelning har i stort sett sänkt musik och filmbranschen.
Nu börjar man kunna komma tillrätta med en del av problematiken. Men fortfarande är svinnet för kulturskaparen den värsta stölden i mannaminne. Och det sker p g a en moral som möjliggjorts av att nätet inte har någon ansvarig utgivare.

BP, 17 jan 2013

%d bloggare gillar detta: