Läraren och skolan

Lärarens jobb är att ge eleverna rätt utbildning, inte att stressas sönder av en övertung administration. Prioritering ska ligga på att ge goda kunskaper i basämnen.
Att gå i skolan ska vara lustfyllt, tryggt, stimulerande och utvecklande. Här ska man kunna öva social kompetens och träna samverkan i olika samarbetsprojekt.

Alliansens, läs Björklunds politik, har orsakat en kritisk situation för lärarkåren. Införande av en lärarlegitimation som kräver handledd praktik har visat sig svår att organisera. Reformen är illa planerad och framför allt ofinansierad. Lärare som genomfört sin utbildning får ingen praktik och kan inte söka jobb. För en allians som säger sig vilja stimulera jobb blir detta tillkortakommande en belastning för den svenska skolan.

Samtidigt är idén med lärarlegitimation god om den varit mer genomtänkt och planerad.

Det man nu missar med ämnesbehörighet är lärarbegåvningen. Det påminner om läkarlegitimation där läkare med bäst betyg kunde teori men var hopplösa i kontakt med patienten.

Lärarutbildningen brister också i utbildning i pedagogik, dvs ta eleven i handen och för eleven vidare in i upptäckten av nya kunskaper. Denna begåvning spåras inte i lärarlegitimationen och den kanske är den viktigaste av dem alla.

Publicerat: 4 Feb, 2013 09:09

%d bloggare gillar detta: