Livsmedel

Mat och vatten är nödvändigt för överlevnad och måste i ett välfärdssamhälle kunna erbjudas alla, även den som inte kan försörja sig själv. Ett problem idag är långa och dyrbara transporter. Vi vet inte varifrån produkterna kommer eller hur de är behandlade. Vi vet inte ens vad det är för slags kött. För att återta kontrollen över detta ska vi i huvudsak producera våra basbehov och livsmedel inom Sverige. Självklart ska vi fortsätta ha ett öppet och givande handelsutbyte. Men vissa varugrupper bör utsättas för gränsdragningar såsom mjölk och kött.

Vill vi ha ett levande land med lokala lantbruk bör vi snarare satsa på det än rekommendationer från EU som innebär att bönder ska lägga ned verksamheten eller odla energiskog. Dessa råd innebär en stor risk för svensk befolkning om något skulle slå snett inom EU.

Nya projekt för svensk landsbygd och bondenäring startas istället upp på enskilda initiativ över hela Sverige.

Här ett exempel som handlar om att bygga ett hållbart och nära jordbruk MinFarm.

1 feb 2013/BP

%d bloggare gillar detta: