Massmedier/Public service

Starka och oberoende massmedier är en förutsättning för en fungerande demokrati.

Det är viktigt att det finns fungerande mediebevakning i alla delar av landet och att det finns goda förutsättningar för konkurrerande medier. Systemet med dagens presstöd skall fortsätta i syfte att upprätthålla en mångfald i tidningsbranschen.

I Sverige finns bred uppslutning kring Public service.
De privata radio- och TV-företagen ska ha möjligheter att verka på en fungerande marknad med långsiktiga och goda villkor.

Lokal radio och närradio är avgörande för den nära bevakningen av samhället. 

Föreslås utveckling av lokal-TV för lokalt producerat material, kortfilm, dokumentär, musik, lokal idrott i lägre divisioner.

Produktionen av inslag (till såväl lokalradio som lokal TV) kan vara lokalt sponsor- och reklamfinansierad och skulle kunna där så är lämpligt administreras och genomföras inom samverkan med mediautbildning på gymnasier och högskolor. Med detta skulle Sverige få en rikare lokal anknytning och fler arbetstillfällen, samtidigt som lokala nyheter och information skulle få större spridning.
%d bloggare gillar detta: