Medmänsklighet

Utbildning i empati

Om barn ska utbildas i något så är det medmänsklighet och empati. Detta är nämligen något som delvis lärs ut. Bäst är med goda förebilder. Idag utbildas istället många unga människor i psykopati, gränslöshet och själviskhet.
De negativa förebilderna är naturligtvis vuxna som inte ger unga den uppmärksamhet och den kärlek som de behöver och som för över sin människofientliga syn till andra.

Omänsklighetens fula ansikte visar sig också i hanteringen av människor. I utnyttjande och i det bristande ansvar som förekommer inom snart sagt alla områden och på alla nivåer.
Värsta formen av omänsklighet är antagligen våld, övergrepp och krig.

Barn som misshandlats och kränkts bär på ett hat som förvandlas till hämnande tonåring och krigisk vuxen personlighet. Således är vuxna resultat av sina föräldrar och sin miljö. Därför behöver det sociala klimatet inriktas på tolerans, förlåtelse och försoning, humanismens grundläggande värden. Samtidigt klargörs var gränserna går när det rör människor som kränker och attackerar. De måste snabbt korrigeras och ibland med eftertryck.

Demokraterna vill lyfta fram den ursprungliga tanken om ”Frid” som i modern tid representeras av mänskliga rättigheterna.

Medmänsklighet och likvärdighet

Här gäller Martin Luther Kings dröm om allas lika värde. ”Det är en dröm i denna övertygelse vi håller för självklar: att alla människor är skapade med samma värde.”
Människokärlek ser bortom härstamning, tro, hudfärg, sexuella preferenser. Människovärdet står över all sådan yta och växer ur det inre, hos karaktären och hos lyhördheten, ödmjukheten och toleransen hos var och en av oss.

%d bloggare gillar detta: