Miljö och naturresurser

Naturen är ett gemensamt ansvar. Konsekvenserna av miljömisshandel på ett område kan drabba miljön vida omkring och ibland globalt. Därför kräver miljön ett förmynderi på samhällets alla nivåer kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Gränsvärden kan sättas i internationella överenskommelser och regleras av statlig myndighet som sedan kontrolleras lokalt av kommun eller egna företagare med kommunal överinsyn där så krävs.

Med den bitvis hätska klimatdebatten är det inte alltid så lätt att bli överens om vad som orsakar vad. Hur som helst kan det aldrig vara bra att spy ut gifter i luften. Platser som har svåra luftmiljöproblem har också flest antal cancer, större antal missfall och fler missbildningar på nyfödda.

Miljön är en högt prioriterad fråga. Kretsloppstänkandet går ut på att producenterna ansvarar för avfallet från sina produkter.

Miljöfrågorna ska ingå i alla politikens områden. Förutsättningar för ett hållbarare, grönare och modernare Sverige är beroende av att miljöfrågor diskuteras och lösas i ett internationellt perspektiv. Med gemensamma spelregler når vi större framgång i miljöarbetet.

God miljö och ekonomisk utveckling går hand i hand. Företag och människor som satsar på miljöarbete, ny teknik och miljövänligt agerande genom information, lagstiftning och ekonomiska styrmedel. Att kunna spara eller tjäna pengar på att vara miljövänlig är en stark drivkraft för en omställning till ett hållbart samhälle.

Oavsett om det handlar om att sopsortera, handla klimatsmart, bygga energisnålt eller köpa en miljöbil så gör det skillnad för miljön.

  • Fatta beslut om en sammanhållen klimat- och energipolitik.
  • Förbättra havsmiljön i Östersjön och Västerhavet.
  • Utvecklat arbetet med skydd av naturområden och öka takten för att skydda skog med höga naturvärden.

17 januari 2013/BP

%d bloggare gillar detta: