Näringsliv-Arbetsmarknad

Politiskt är ofta frågorna om näringsliv och arbetsmarknad uppdelade i vattentäta skott. Det kan vara en olycklig uppdelning då man är helt beroende av varandra. Genom en helhetssyn kan man kanske komma förbi polariseringar som hindrar vinn vinn lösningar.

Näringsliv, fack – arbetsgivare, arbetstagare

Näringslivet är avgörande för välfärden och måste ses som samhällets försörjare.
Utan ett fungerande näringsliv försvinner det mesta av produktionen.
Med ett näringsliv där de flesta storföretag har internationellt hel- eller delägarskap blir lilla Sverige i händerna på beslut med globala och internationella förtecken.

Det Sverige kan erbjuda är ofta stabilitet och kvalificerad kompetens.

Sverige har traditionellt en väl fungerade arbetsmarknad.

Det är angeläget att upprätthålla fackets ställning som beskyddare av arbetsmiljö och lönetagare. Det ger förtroende och trygghet och även näringslivet vinner på konstruktionen. Facket kan också organisera ett ansvarstagande där så är nödvändigt.

Samtidigt äger facket rätten till strejk och medverkar på det sättet till en rättvisare fördelning. Facket kan även medverka till adekvat utbildning och kompetenshöjning vilket stärker enskilda och företag, således en vinn vinn situation.

Samtidigt finns det heliga kor kring arbetsrätt, ”först in först ut” och ingångslöner som ligger i vägen för de företag som vill och kan växa. Bekvämast blir då bemanningsföretag. Här måste man finna lösningar som kan förbättra flexibiliteten.

Småföretag som vill växa behöver få möjlighet till en friare tolkning av arbetsrätt. Samtidigt måste det finnas ett skydd för arbetstagaren. Att utveckla detta är en viktig fråga för att skapa jobb.

%d bloggare gillar detta: