Psykisk hälsa

Psykisk hälsa handlar om omtanke, relationer och förmåga att skapa inre balans.
För detta behövs ofta goda relationer och ibland särskilt stöd.

Ett problem idag rör den stress som många utsätter sig för och utsätts för. Det orsakar ibland en sådan påfrestning att den mentala balansen rubbas.
När det gäller behandling är läkemedel endast en symptombehandling och i praktiken kan det vara kontraproduktivt då själva livsenergin trubbas av.

Kritik mot rådande behandlingsformer


Starka krafter vill bevara naturvetenskapens dominans, dess möjligheter till konstruktiva och uppbyggande insatser är bevisligen mycket eftersatt i Sverige.

Krav på nytänkande


För att få en förändring krävs nytänkande och här föreslås en brett förankrad diskussion där heliga kor utsätts för prövning.

%d bloggare gillar detta: