Reglering

Områden där samhället bör stärka och återta kontrollen

Återreglera elmarknaden
Avregleringen har inte gynnat medborgarna eller företagarna. Tvärtom har det berikat några få och gjort elförsörjningen till en lekstuga.

Regionalt ansvar
Låt regionerna ansvara för elförsörjning vilket kommer att ge dem en starkare ställning och kan trygga en lokal utveckling genom egna intäkter.

Val av energislag ska vägas mot säkerhet och miljö. Här är särskilt viktigt att tänka på hållbarhet.

Uppgradera regleringen av bankväsende och finansieringsinstitut
Gradera upp revisionsmöjligheten till att fastställa ickeförhandlingsbara nivåer och ersättningar när det rör kvalificerade ledningar. Ytterligare ett expertområde för Utredare Utvärderare.

  • Skärp kraven på bankernas räntenivåer.
  • Förbjud eller avgränsa bonussystem.
  • Sänk de vulgära VD-lönerna och pensionerna.

%d bloggare gillar detta: