Socialliberalism

Socialliberalismen är en inriktning inom liberalismen.

Den klassiska liberalismen utgår från en negativ frihetsdefinition (frihet erhålls genom avsaknad av förbud och tvång).  Socialliberalismen omfattar  en positiv frihetsdefinition, det innebär frihet för möjligheten att inom samhällets ansvar och regi genomföra något som anses önskvärt. Socialliberalismens frihetssyn medför att den till skillnad från den renodlade liberalismen  (Folkpartiet i Sverige) är positiv till ett starkt socialt skyddsnät och nödvändiga offentliga ingripanden för att säkerställa en samhällsekonomi i balans.

Där socialliberaler anser att statlig inblandning kan behövas antingen för att skydda samhällets utsatta eller för att få marknadsekonomin att fungera bättre menar marknadsliberaler att marknaden fungerar bäst om den lämnas i fred. Socialliberalismen skiljer sig från socialismen främst i synen på kapitalism. Socialliberalismen skyddar både enskilt ägande och ett gemensamt ägande och eftersträvar ekonomisk jämlikhet och rättvisa. Det innebär att skattesystemet ska vara progressivt och inte kännbart för låginkomsttagare men däremot ska höginkomsttagare ha en relativt högre skatt.

%d bloggare gillar detta: