Vi lyder inte en ohelig allians som vill ta över världen!

De som dog i striderna under Andra Världskriget och för världens frigörelse på D-dagen 1945, dog de förgäves? Huvudfienden var då egentligen kommunismen och fascismen (nazismen). Men vad skulle hända om dessa antihumanistiska ideologier sedan skulle förenas mot resten av världen? Det som skett … [Read more...]

Regeringen har kränkt den ”okränkbart garanterade mänskliga värdigheten”

Pandemilagen är ett meningslöst och olagligt ingrepp i vår vardag med svåra konsekvenser. Domstolar i andra länder har avfärdat liknande åtgärder. I Tyskland, Nederländerna , Sydafrika och stater I USA har domstolarna i princip klassat dem som  "brottsliga" då de går mot grundlagen och … [Read more...]