Moderatledare Ulf Kristersson har begått förräderi mot Svea rike med anledning av sina bombastiska uttalanden om vaccin till stöd för fientlig makts kontroll och vinstintressen

Svenska Folkdomstolen Domslut publicerad 28 oktober 2021 rörande huruvida främmande och fientlig makt har drivit Corona-kampanj i Sverige och om svenska statens folkvalda representanter, Sveriges myndigheter, massmedier, journalister och sjukvårdspersonal har begått förräderi mot den svenska … [Read more...]

Regeringen har kränkt den ”okränkbart garanterade mänskliga värdigheten”

Pandemilagen är ett meningslöst och olagligt ingrepp i vår vardag med svåra konsekvenser. Domstolar i andra länder har avfärdat liknande åtgärder. I Tyskland, Nederländerna , Sydafrika och stater I USA har domstolarna i princip klassat dem som  "brottsliga" då de går mot grundlagen och … [Read more...]

När startar tåget mot olaglig pandemilag?

Bondetåget är en av de mest omtalade demonstrationerna i Sveriges moderna historia. I februari 1914 anslöt sig 30 000 bönder från hela landet under landskapsfanor i opposition mot den liberala regeringens försvarspolitik. Kung Gustaf den femte anslöt sig till demonstrationen. Vi befinner oss nu i … [Read more...]