Vaccinpass mot mänskliga rättigheter. Öppet brev till Sveriges Regering, Riksdag och Politiker

Öppet brev till Sveriges Regering, Riksdag och Politiker Härmed vill jag uppmana Sveriges regering att omedelbart upphöra med fortsatt planering och införande av vaccinationspassen. Det skulle diskriminera olika grupper som av diverse anledningar inte kan eller vill ta vaccin. Jag hänvisar till … [Read more...]

Upplopp i USA – polisstat i Sverige

6 januari 2021 är ett nytt datum för USA's historia, dagen då Trumpfans stormade landets kongresshus i en kuppliknande revolt då de folkvalda i byggnaden under vicepresident Mike Pence ledning skulle genomföra det slutgiltiga godkännandet av elektorsrösterna som valt Joe Biden till president. När … [Read more...]