Transporter

Infrastruktuer för transporter rör sjö, luft, och land …

Kollektiva transporter bör vara rabatterade för studerande och unga.

Text saknas; Karins förslag nedan har stöd i Demokraternas ambition att hela Sverige ska leva och att landsbygden behöver andra förutsättningar än stadens befolkning.

Förslag från Karin:

Kring transporter undrar jag hur resonemangen går. (Det fanns inget att läsa i den frågan här på hemsidan.) Jag hoppas att ni står för och förstår att Sverige är ett avlångt, glesbefolkat land. Vi behöver kunna ta oss med bil, utan att det kostar halva inkomsten. Finns det kollektivtrafik, så är den förstås att föredra, men i stora delar av landet har vi inte möjlighet att ta varken buss eller tåg. Här känns det som om de flesta partier har för många ”storstadspolitiker”… Värna om vår rätt att leva på landsbygden! Och alla företag som ger sina anställda möjlighet att jobba hemifrån borde få skattelättnad. (Mindre transporter, mer miljövänligt.)

Tack för ett härligt initiativ!

Karin

%d bloggare gillar detta: